Aplikacje umożliwiające komunikowanie się na odległość

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa przesyłamy celem udostępnienia radcom prawnym krótki przewodnik (link poniżej) po nowoczesnych ogólnodostępnych aplikacjach umożliwiających komunikowanie na odległość. https://kirp.pl/wp-content/uploads/2020/03/poradnik-komunikacja-na-odleglosc-4.pdf Michał Korwek Wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych

Nieodpłatna pomoc prawna w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast W związku z  rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  związanym z wirusem SARS-COV-2 samorząd radców prawnych zwraca się do Państwa z prośbą o podjęcie działań umożliwiającym naszym koleżankom i kolegom, radcom prawnym możliwość bezpiecznego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (….) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie kraju. Nieodpłatna pomoc prawna w obecnej sytuacji może być dla wielu obywateli naszego kraju szansą uzyskania porad 

Turnus Seniora w Busku-Zdroju odwołany

Komunikat Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora Informuję, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najstarszych członków samorządu radców prawnych z uwagi na sytuację, jaka zaistniała w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, odwołuję udział radców prawnych – seniorów w Turnusie Seniora w 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju. r.pr. Mieczysław Humka Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora

Komunikat Biura KIRP

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 na terenie Polski, uprzejmie prosimy w dniach 16 marca-3 kwietnia o ograniczenie wizyt w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych do niezbędnego minimum. Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura, zalecamy korzystanie z kontaktu telefonicznego i mailowego.

Egzamin radcowski odwołany

Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło o przesunięciu terminu prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca br. oraz konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonego pierwotnie na 2 kwietnia br. Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zdających egzamin, członków komisji egzaminacyjnych, obsługi technicznej egzaminów, a także rodzin tych osób. Nowe

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie senackiego projektu ustawy z dnia 17 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Samorząd zawodowy radców prawnych z aprobatą odnosi się do propozycji, ujętych w opiniowanym projekcie. Zawarte w nim rozwiązania szczegółowe korelują z celami, wskazanymi w jego uzasadnieniu. W ocenie Krajowej Rady Radców Prawnych zmierzają one do rzeczywistego powstrzymania narastającego chaosu w polskim wymiarze sprawiedliwości, wywołanego wprowadzeniem przez ustawodawcę niezgodnych z Konstytucją oraz prawem unijnym zmian w zakresie dotyczącymi zarówno trybu wyboru członków KRS, rekrutujących się spośród sędziów, jak również sposobu organizacji i funkcjonowania tego organu, a także mechanizmów realizacji jednego z podstawowych jego zadań, jakim jest udział w procedurze powoływania sędziów w sposób zgodny ze standardami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.