Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP ws. ochrony godności osób LGBT

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Białymstoku 20.07.2019 r. podczas legalnego zgromadzenia – Marszu Równości wyraża zaniepokojenie niezapewnieniem przez władze publiczne warunków swobodnego i bezpiecznego wyrażania poglądów przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenia w Białymstoku stanowiły jeden z wielu zaistniałych w ostatnich miesiącach w przestrzeni publicznej przejawów skrajnej nietolerancji. Akty agresji słownej i fizycznej skutkujące znieważeniem, czy naruszeniem nietykalności cielesnej, podobnie jak stygmatyzowanie i dehumanizowanie osób LGBT zasługują na szczególne potępienie.

Zmiany procedury cywilnej oraz ustawy o kosztach sądowych

6 sierpnia w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Co do zasady wejdzie ona w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, tj. 7 listopada 2019 r. Jednakże w wielu przypadkach wprowadzono 14-dniowy okres vacatio legis. Oznacza to, że część zmian wejdzie w życie już 21 sierpnia 2019 r. Dotyczy to także noweli ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w całości wejdzie w życie w tym terminie.

XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

U W A G A,      B I E S Z C Z A D Y  !!!  Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie w dniach od 2 do 6 października 2019 r. XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych Zakwaterowanie

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji przy wsparciu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku organizuje: XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie Impreza odbędzie się w dniach 22­–24 sierpnia 2019 r. na kortach Arki Gdynia ul. Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają

Seniorzy odpoczywali nad morzem

Radcowie prawni seniorzy od 14 do 28 czerwca br. odpoczywali nad morzem w Międzyzdrojach. Pogoda była upalna, a więc wydawało nam się, że jesteśmy nie nad Bałtykiem, lecz w Grecji czy Turcji. Mieszkaliśmy przy słynnej Alei Gwiazd i mieliśmy tylko 50 metrów do plaży, a w bliskiej odległości od hotelu także liczące 395 metrów długości betonowe molo oraz długą nabrzeżną spacerową kładkę, z której można było podziwiać piękne zachody słońca. Zresztą wschody i zachody słońca można też było oglądać z hotelu, bo zdecydowana  większość pokoi miała widok na morze.

Konferencja nt. mowy nienawiści w OIRP w Łodzi

Informujemy, że 17 maja br. Komisja Praw Człowieka przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zorganizowała w siedzibie izby konferencję poświęconą tematowi mowy nienawiści. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o tym wydarzeniu przygotowaną przez Przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy Radzie OIRP w Łodzi r.pr. Ewę Stompor-Nowicką.  

Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne

Informujemy, że 14 czerwca br. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyło się seminarium naukowe połączone z prezentacją monografii pt. „Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami”. Z relacją z wydarzenia można zapoznać się na stronie internetowej organizatora tutaj. Monografia obejmuje trzy zagadnienia tematyczne: 1) Europejską Konwencję Bioetyczną; 2) problematykę autonomii

Przedstawiciele KIRP na rozprawie w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu

Przedstawiciele KIRP na rozprawie w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu

Przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych wzięli udział 11 czerwca br. w rozprawie przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w sprawach połączonych C‑515/17 P i C-561/17 P. Krajową Izbę Radców Prawnych reprezentowali r.pr. Przemysław Kamil Rosiak oraz r.pr. Sławomir Patyra, na sali obecni byli także Wiceprezes KRRP Michał Korwek oraz Wiceprezes KRRP Leszek Korczak.

Raport FRA z 2019 roku nt. stanu praw podstawowych w UE

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z 2019 r. Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej nt. stanu praw podstawowych w UE. Dokument porusza szeroką problematykę spraw m.in. wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w UE; Karty praw podstawowych UE; wymiaru sprawiedliwości w tym praworządności i niezależności sądownictwa; równości i braku dyskryminacji; społeczeństwa informacyjnego, prywatności i ochrony danych; migracji;