Sprawa Kwiatkowski v. Polsce ETPCz – niedopuszczalność skargi (dobra osobiste)

Zapraszamy do zapoznania się z decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) z  23 maja 2019 r. Kwiatkowski v. Poland (numer 58996/11), która dotyczy rzekomego naruszenia dóbr osobistych w sprawozdaniu sejmowej komisji śledczej. W załączeniu informacja prasowa ETPCz w języku angielskim dotycząca tej decyzji.

Wyrok ETPCz – obecność adwokata podczas przesłuchania

Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) z 23 maja 2019 r. Doyle v. Ireland (nr 51979/17), który mimo braku stwierdzenia naruszenia wskazuje na standard w zakresie obecności adwokata podczas przesłuchania przez policję. W załączeniu informacja prasowa ETPCz w języku angielskim dotycząca tego wyroku.

Dwudniowe seminaria Akademii Prawa Europejskiego ERA w Trewirze i Luksemburgu nt. postępowań przed organami UE

Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na seminarium w terminie 9–10 października 2019 r. – 3 miejsca dla radczyń lub radców prawnych (zgłoszenia do poniedziałku 24 czerwca 2019 r. godz. 24.00). Rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały wybrane do udziału w seminarium realizowanym w terminie 3–4 kwietnia 2019 r. będą brane pod uwagę podczas naboru na kolejne seminaria (9–10.10.2019 r.; 12–13.02.2020 r.; 1–2.04.2020 r. – pełen kalendarz dostępny jest na stronie ERA tutaj).

Uwagi RPO do projektu ustawy o nieletnich z dnia 8 marca 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w piśmie z dnia 15.04.2019 r. kierowanym do Ministra Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, działając jako krajowy mechanizm prewencji tortur, przedstawił swoje uwagi do projektu ustawy o nieletnich z dnia 8 marca 2019 r., wpisanego do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD 480. Pismo zostało przekazane do

Monografia na temat praw człowieka w kontekście wyzwań bioetycznych i nowych technologii

Uprzejmie informujemy, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało monografię pt. „Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami”. Publikacja ta jest m.in. efektem konferencji naukowej zorganizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 11.12.2017 r. we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poświęconej znaczeniu Europejskiej Konwencji Bioetycznej dla ochrony praw i

Przemówienie Prezesa KRRP podczas II Kongresu Prawników Polskich 1 czerwca br. w Poznaniu

To już drugi nasz kongres. Na sali dostrzegam twarze wielu moich przyjaciół, sędziów, adwokatów, notariuszy, prokuratorów – za ich odwagę szczególne brawa! – oraz oczywiście radców prawnych. Ktoś kiedyś powiedział, że nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg. Mam nadzieję, że w naszym gronie nie są to słowa prawdziwe. A ja uważam, że „nic tak

II Kongres Prawników Polskich zakończony

1 czerwca w Poznaniu odbył się II Kongres Prawników Polskich. Organizatorami kongresu były Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Podczas kongresu, w którym udział wzięło blisko tysiąc przedstawicieli zawodów prawniczych, dyskutowano o aktualnych, ważnych z punktu widzenia obywatela, problemach dotyczących polskiego wymiaru sprawiedliwości, prawie obywateli do sądów, zmianach w sądownictwie administracyjnym czy przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Poznański kongres był kontynuacją działań głównych środowisk prawniczych, zapoczątkowanych na pierwszym kongresie, który odbył się 20 maja 2017 r. w Katowicach.

Radcowie prawni mediatorzy spotkali się w Poznaniu

Zasady komunikacji asertywnej i negocjacje w sytuacjach kryzysowych były tematem szkoleń, jakie odbyły się w dniach 30 maja–1 czerwca br. w Poznaniu przy okazji ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli 19 ośrodków mediacji okręgowych izb radców prawnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Tym razem organizatorem spotkania był r.pr. Grzegorz Lorych – pełnomocnik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Poznaniu, przy wsparciu Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Szkolenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Informujemy, że w poniedziałek 3 czerwca br. Helsińska Fundacja Praw Człowieka na zlecenie Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce organizuje szkolenie pt. „Unijne mechanizmy ochrony zasady równego traktowania – swoboda przemieszczania się rodzin LGBT”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją dostępną w załączeniu. Rejestracja na szkolenie możliwa jest jedynie pod następującym linkiem: http://bit.ly/szkolenie_KE_HFPC