V edycja konkursu na najlepszy projekt w ramach działalności zagranicznej okręgowych izb radców prawnych

Komisja Zagraniczna KRRP ma przyjemność zaprosić wszystkie okręgowe izby radców prawnych do udziału w V edycji konkursu na najciekawszy projekt okręgowych izb w zakresie działalności zagranicznej. Do 5 października br. przedłużono termin przyjmowania zgłoszeń.

Szkolenie na temat etyki radcy prawnego i postępowania dyscyplinarnego

Etyka radcy prawnego i postępowanie dyscyplinarne były tematem szkolenia, które odbyło się w dniach 31 sierpnia−1 września br. w Supraślu i Białymstoku. W szkoleniu wzięli udział przewodniczący i sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych, Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz jego zastępcy, przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych z całej Polski, przewodniczący i członkowie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP oraz sędziowie OSD i rzecznicy dyscyplinarni izby białostockiej.