Seniorzy w Bieszczadach

Krajowa Izba Radców Prawnych od kilku już lat organizuje rajdy bieszczadzkie, w których – trzeba jednak przyznać, biorą udział przede wszystkim młodzi radcowie. Rajd wymaga przecież dobrej kondycji fizycznej, o co już trudno w wieku senioralnym. Dlatego też Rada Klubów Seniora postanowiła zorganizować spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów w Olszanicy koło Ustrzyk Dolnych, mające na celu zwiedzanie Bieszczad.

Praktyczne zestawienie najważniejszych zmian procedury cywilnej

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469) dokonano wielu istotnych zmian w procedurze cywilnej. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji działający przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przygotował opracowanie adresowane do praktyków (zawodowych pełnomocników i aplikantów), które ma na celu ułatwienie zapoznania się z najważniejszymi zmianami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ujawnionych nieprawidłowości w Ministerstwie Sprawiedliwości

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność wypowiedzi. Korzystają z tej wolności osoby fizyczne i organizacje społeczne, broniąc swoich praw i wartości określonych w Konstytucji. Z doniesień prasowych wynika, że niektórzy wysocy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości zaangażowani byli w niezgodny z prawem i obyczajami proceder polegający na organizowaniu internetowego hejtu i kampanii pomówień wobec sędziów zaangażowanych w obronę

Seniorzy na Roztoczu

60 radców prawnych seniorów wzięło udział w dniach od 14 do 28 lipca w Ogólnopolskim Spotkaniu Integracyjnym Radców Prawnych Seniorów w Horyńcu Zdroju. Na Podkarpacie przybyli przedstawiciele różnych okręgowych izb – warszawskiej, lubelskiej, białostockiej, kieleckiej, szczecińskiej, poznańskiej, łódzkiej, opolskiej, wałbrzyskiej, krakowskiej, zielonogórskiej, toruńskiej i olsztyńskiej. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora mec. Mieczysław Humka wraz z małżonką.

Zaproszenie na I Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych

Zaproszenie na I Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu wraz z Komisją ds. Współpracy z Zagranicą zaprasza do udziału w I Międzynarodowym Forum Kancelarii Prawnych, które odbędzie się 20 września br., w hotelu Mercure Wrocław Centrum. W roli prelegentów wystąpią praktycy z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii i Włoch (program w załączeniu). Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Krajowa Izba Radców Prawnych.

Podręcznik sprawiedliwego procesu Amnesty International

Informujemy, że Amnesty International przygotowała polską wersję „Podręcznika sprawiedliwego procesu” – praktycznego przewodnika po międzynarodowych i regionalnych standardach sprawiedliwego procesu, który obejmuje swoim przedmiotem prawa w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i odwoławczym. Podręcznik wyjaśnia, w jaki sposób prawa człowieka dotyczące sprawiedliwego procesu zostały zinterpretowane przez trybunały międzynarodowe i organy ochrony praw człowieka, a także zawiera bezpośrednie linki do obowiązujących instrumentów prawa międzynarodowego oraz do poszczególnych orzeczeń czy decyzji trybunałów i organów międzynarodowych.

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP ws. ochrony godności osób LGBT

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Białymstoku 20.07.2019 r. podczas legalnego zgromadzenia – Marszu Równości wyraża zaniepokojenie niezapewnieniem przez władze publiczne warunków swobodnego i bezpiecznego wyrażania poglądów przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenia w Białymstoku stanowiły jeden z wielu zaistniałych w ostatnich miesiącach w przestrzeni publicznej przejawów skrajnej nietolerancji. Akty agresji słownej i fizycznej skutkujące znieważeniem, czy naruszeniem nietykalności cielesnej, podobnie jak stygmatyzowanie i dehumanizowanie osób LGBT zasługują na szczególne potępienie.

Zmiany procedury cywilnej oraz ustawy o kosztach sądowych

6 sierpnia w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Co do zasady wejdzie ona w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, tj. 7 listopada 2019 r. Jednakże w wielu przypadkach wprowadzono 14-dniowy okres vacatio legis. Oznacza to, że część zmian wejdzie w życie już 21 sierpnia 2019 r. Dotyczy to także noweli ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w całości wejdzie w życie w tym terminie.

XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

U W A G A,      B I E S Z C Z A D Y  !!!  Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie w dniach od 2 do 6 października 2019 r. XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych Zakwaterowanie