Pilna nota ODIHR ws. Polski – dotyczy przedłużenia kadencji RPO do czasu powołania następcy

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pt. Pilna Nota ODIHR na Temat Międzynarodowych Norm i Praktyk Porównawczych w Zakresie Przedłużenia Kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich do Powołania​ Następcy​ opublikowanym przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka ODIHR. Materiał w języku polskim dostępny jest w załączeniu oraz na stronie internetowej: www.legislationline.org Poniżej fragment Noty ODIHR: Streszczenie Międzynarodowe zalecenia i dobre praktyki wskazują na zasadność rozwiązania tymczasowego, zgodnie z którym urzędujący rzecznik praw obywatelskich (ombudsman) pozostaje

Stanowisko Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie respektowania tajemnicy zawodowej

Warszawa, 16.10.2020 r. We wszystkich cywilizowanych i demokratycznych systemach prawnych zachowanie tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata stanowi fundamentalną wartość w relacjach profesjonalnego pełnomocnika i jego klienta. Bez niej nie może być mowy o zaufaniu koniecznym do rzetelnej i efektywnej ochrony praw klienta. Obowiązek zachowania poufności komunikacji pomiędzy profesjonalnym pełnomocnikiem a klientem jest jednym z warunków realizacji prawa do rzetelnego procesu przysługującego każdemu na podstawie art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 12-16 października 2020 r.

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące bieżącej działalności w mijającym tygodniu. Krajowy Zjazd Radców Prawnych a pandemia koronawirusa Od kilku dni uwaga nas wszystkich skupia się na informacjach dotyczących przyrostu zakażeń wirusem SARS-COV-2 w Polsce i na świecie. Na bieżąco monitorujemy sytuację w skali całego kraju. Pozostajemy w stałym kontakcie z okręgowymi izbami, z których dochodzą do nas informacje o przypadkach zakażeń wśród radców prawnych. Biorąc jednak pod uwagę dużą dynamikę sytuacji,

Oświadczenie Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych z 16 października 2020 r.

Zachowanie tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata jest fundamentalnym prawem i obowiązkiem prawnika wykonującego zawód zaufania publicznego – wobec jego klienta we wszystkich demokratycznych systemach prawnych. Obowiązek zachowania poufności przez prawnika służy nie tylko interesom klienta, ale i interesom wymiaru sprawiedliwości, jako jeden z warunków rzetelnego procesu zagwarantowanego w art. 45 Konstytucji. Aby ów standard zachować, wszelkie przeszukania kancelarii czy też mieszkania prawnika powinno się bezwzględnie

Komunikat prasowy TSUE ws. udostępniania danych przez dostawców usług telekomunikacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym nr 123/20 z 06.10.2020 r. Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z orzeczeniami w sprawach C-623/17, C-511/18, C-512/18, C-520/18. Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że przepisy krajowe, które nakładają na operatorów usług telekomunikacyjnych obowiązek przechowywania lub przekazywania danych o przemieszczaniu się oraz danych dotyczących lokalizacji użytkowników odpowiednim służbom krajowym, co ma służyć zwalczaniu przestępczości lub ochronie bezpieczeństwa narodowego nie są zgodne z prawem

Część druga „Księgi bezpieczeństwa” już dostępna

Przedstawiamy kolejną część „Księgi  bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej radcy prawnego”. Tym razem dotyczy ona poczty elektronicznej i chmury w pracy członków samorządu radców prawnych. Publikacja składa się z dwóch części – „Oceny zgodności Exchange Online, Gmail, iCloud Mail dla celów działalności radców prawnych” oraz opracowania „Bezpieczeństwo danych przechowywanych przez radców prawnych w wybranych chmurach”. Zapraszamy do lektury tego opracowania!

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 3–9 października 2020 r.

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące bieżącej działalności w mijającym tygodniu. O kolejnych inicjatywach będziemy informować Państwa na bieżąco.   Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 3–9 października 2020 r.   Aktywność KRRP, Prezydium i agend Krajowej Rady W sobotę 3 października br. w części konferencyjnej Stadionu Narodowego odbyło się posiedzenie plenarne Krajowej

Uchwała KRRP z dnia 3 października 2020 r. w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

UCHWAŁA Nr 198/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, proponowanego porządku tego Zjazdu oraz sposobu głosowania na tym Zjeździe Na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) oraz § 27 ust. 1 i 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców

Stanowisko KRRP z dnia 3 października 2020 r. w sprawie naruszania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów

Stanowisko  Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie naruszania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów Niezawisłość sędziowska jest warunkiem praworządności i podstawą gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Na sędziach „spoczywa odpowiedzialność za ostateczne decyzje dotyczące życia, wolności, praw, obowiązków i własności obywateli” (Preambuła Zasad Podstawowych Narodów Zjednoczonych dotyczących Niezawisłości Sądownictwa). Gwarancja niezależności sądów i niezawisłości sędziów ma służebną rolę wobec

Stanowisko KRRP z dnia 3 października 2020 r. w sprawie projektu ustaw podatkowych

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. do projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (UD126) Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża negatywną opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób