Szkolenie na temat etyki radcy prawnego i postępowania dyscyplinarnego

Etyka radcy prawnego i postępowanie dyscyplinarne były tematem szkolenia, które odbyło się w dniach 31 sierpnia−1 września br. w Supraślu i Białymstoku. W szkoleniu wzięli udział przewodniczący i sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych, Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz jego zastępcy, przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych z całej Polski, przewodniczący i członkowie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP oraz sędziowie OSD i rzecznicy dyscyplinarni izby białostockiej.           

Szkolenie na temat przemocy wobec osób LGBT

Stowarzyszenie Lambda Warszawa zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. przemocy wobec osób LGBT. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się udzielaniem wsparcia prawnego osobom pokrzywdzonym przestępstwami i doświadczającym przemocy domowej, w szczególności radców prawnych/radczynie prawne i adwokatów/adwokatki.

„Ochrona praw i wolności przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka” – konferencja i warsztaty dla radców prawnych 12-13.10.2018 r. w Łodzi

Z przyjemnością informujemy, że z inicjatywy Komisji Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w dniach 12-13 października br. odbędzie się konferencja nt. ochrony praw i wolności przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz warsztaty ze skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Zaproszenie do udziału w 30. Międzynarodowym Konkursie Praw Człowieka we Francji

Przekazujemy Państwu kierowane do prawników zaproszenie do udziału w 30. Międzynarodowym Konkursie Praw Człowieka, którego finał odbędzie się w niedzielę 27 stycznia 2019 r. w muzeum „Le mémorial de Caen” w Normandii, we Francji. Organizatorem wydarzenia jest ww. muzeum, a jego współorganizatorami m.in. francuskie samorządy prawnicze oraz Międzynarodowa Unia Adwokatów UIA.