Uchwała KRRP z dnia 3 października 2020 r. w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

UCHWAŁA Nr 198/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, proponowanego porządku tego Zjazdu oraz sposobu głosowania na tym Zjeździe Na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) oraz § 27 ust. 1 i 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców

Stanowisko KRRP z dnia 3 października 2020 r. w sprawie naruszania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów

Stanowisko  Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie naruszania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów Niezawisłość sędziowska jest warunkiem praworządności i podstawą gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Na sędziach „spoczywa odpowiedzialność za ostateczne decyzje dotyczące życia, wolności, praw, obowiązków i własności obywateli” (Preambuła Zasad Podstawowych Narodów Zjednoczonych dotyczących Niezawisłości Sądownictwa). Gwarancja niezależności sądów i niezawisłości sędziów ma służebną rolę wobec

Stanowisko KRRP z dnia 3 października 2020 r. w sprawie projektu ustaw podatkowych

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. do projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (UD126) Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża negatywną opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

VII Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie, Lublin 21-22 listopada 2020 r.

VII Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie, Lublin 21-22 listopada 2020 r.

VII OTWARTY HALOWY TURNIEJ PRAWNIKÓW W TENISIE LUBLIN 21-22 listopada 2020 r. Pod patronatem Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie przy wsparciu finansowym Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Izby Radców Prawnych w Lublinie. Celem turnieju jest popularyzacja tenisa oraz integracja środowiska prawniczego, a także wyłonienie najlepszych tenisistów wśród prawników. Organizatorem turnieju jest Pol-Sart sp. z o.o. prowadząca

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 28 września–2 października 2020 r.

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące bieżącej działalności w mijającym tygodniu. O kolejnych inicjatywach będziemy informować Państwa na bieżąco.   Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 28 września – 2 października 2020 r.   Aktywność KRRP, Prezydium i agend Krajowej Rady W mijającym tygodniu za pośrednictwem platformy zoom spotkania odbyli członkowie agend

Rozpoczęło się szkolenie nt. bioetyki programu HELP Rady Europy  

Komisja Praw Człowieka KRRP ma przyjemność poinformować, że w piątek 25 września br. odbyło się spotkanie inauguracyjne kursu programu HELP Rady Europy nt. bioetyki dla uczestników z Polski oraz Grecji. W polskiej wersji szkolenia bierze udział 15 radców prawnych i 15 adwokatów, a także przedstawiciele służby zdrowia. Podczas spotkania online inaugurującego kurs tzw. kick-off meeting słowa powitania wygłosiła r.pr. Magdalena Witkowska – Przewodnicząca Komisji Praw

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Zapraszamy do lektury jesiennego numeru dwumiesięcznika „Radca Prawny”. Głównym tematem tego wydania jest nowe prawo zamówień publicznych, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Ponadto w numerze można znaleźć informacje o przygotowaniach do Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, nowo wybranych radach okręgowych izb, zasadach działania prostej spółki akcyjnej, a także wywiady m.in. z r.pr. Joanną Wisłą-Płonką, przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP, i prof. Adamem Bodnarem, kończącym

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 21-25 września 2020 r.

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące bieżącej działalności w mijającym tygodniu. O kolejnych inicjatywach będziemy informować Państwa na bieżąco.   Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 21-25 września 2020 r.   Aktywność KRRP, Prezydium i agend Krajowej Rady W mijającym tygodniu za pośrednictwem platformy zoom spotkania odbyli członkowie agend KRRP: 21 września

Raport ODIHR nt. tegorocznych wyborów prezydenckich w Polsce

Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza do zapoznania się z raportem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka ODIHR nt. wyborów prezydenckich przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28 czerwca i 12 lipca 2020 r. Dokument dostępny jest w języku angielskim w załączeniu oraz na stronie internetowej ODIHR pod linkiem: https://www.osce.org/odihr/elections/poland/464601

Podcast „We need to talk about the Rule of law”

Zapraszamy do zapoznania się z nowym podcastem w języku angielskim, przygotowanym przez adwokaturę niemiecką (Deutscher Anwaltverein), pt. “We need to talk about the Rule of Law“, będącym odpowiedzią na kryzys praworządności w Unii Europejskiej i na świecie. W planie 12 odcinków na 12 tematów związanych z problematyką praworządności – pierwszy nt. trybunałów/sądów konstytucyjnych, gościem tego materiału jest m.in. prof. Stanisław Biernat, były Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Podcast dostępny jest poprzez Spotify, Deezer, iTunes,