Posiedzenie Prezydium KRRP

Posiedzenie Prezydium KRRP

Omówienie budżetu na 2022 rok oraz projektów uchwał związanych z realizacją inwestycji w zakresie środowiska teleinformatycznego KIRP, wyposażenia biura i inne kwestie administracyjne – były przedmiotem Posiedzenia Prezydium KRRP, które odbyło się 6 grudnia br. w formule online. Dyskutowano również o organizacji finału I edycji Turniej Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich oraz powołaniu grupy roboczej do spraw organizacji pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.

Biuletyn CCBE – wrzesień/październik 2021

Biuletyn CCBE – wrzesień/październik 2021

Zachęcamy do lektury nowego numeru Biuletynu CCBE – Wrzesień-Październik 2021, w którym znaleźć można wiele ciekawych informacji dotyczących nowoczesnych technologii i ich wpływu w obszarze porządku prawnego. Polecamy uwadze wywiad z Jiřim Novákiem, Przewodniczącym Komisji CCBE ds. Prawa IT nt. prób zharmonizowania w Europie przepisów prawa dotyczących sztucznej inteligencji, a także artykuł podsumowujący ważne tegoroczne wydarzenia: Europejski Dzień Prawnika i Ministerialne Forum Cyfrowe Wymiaru Sprawiedliwości, organizowane

Spotkania Samorządów Zaufania Publicznego oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych   

Spotkania Samorządów Zaufania Publicznego oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych  

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik uczestniczył w Posiedzeniu Samorządów Zaufania Publicznego, które odbyło się 6 grudnia br. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przedmiotem spotkania były kwestie związane z dalszą integracją i promocją działań podejmowanych przez samorządy zaufania publicznego, w tym związane z  wyznaczeniem terminu i organizacją Dnia Otwartego Zawodów Zaufania Publicznego. Omówiono również tematy związane z doskonaleniem zawodowym w poszczególnych samorządach, budowaniem społecznego zaufania i odpowiedzialności

Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych

Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych

W sobotę 4 grudnia zakończyło się II Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu. Dwudniowe wydarzenie, które odbyło się w stolicy Dolnego Śląska, skupiło międzynarodowe grono znakomitych ekspertów i prelegentów z obszaru prawa i nowoczesnych technologii, m.in. z Polski, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii. Tematem przewodnim pierwszego dnia forum była

Na granicy rusza Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Na granicy rusza Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Radcy prawni będą świadczyć pomoc prawną w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. 1 grudnia w Hajnówce ruszyło Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej. Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dyżuruje siedem dni w tygodniu przez całą dobę. Samorząd radców prawnych uruchomił dwie specjalne linie telefoniczne: 885 554 365 i 885 554 366. Powstał również dedykowany adres e-mailowy, na który można wysyłać zapytania i kontaktować się z radcami: ckpp@kirp.pl Pomoc realizowana będzie

Podsumowanie działań komisji stałych – listopad 2021

Podsumowanie działań komisji stałych – listopad 2021

W listopadzie odbyły się wszystkie zaplanowane spotkania komisji KRRP. Posiedzenia w większości realizowane były w formule stacjonarnej. Główną aktywnością członków komisji była organizacja wydarzeń, takich jak Forum Młodych Radców Prawnych, Turniej Arbitrażowy, koordynacja kursów, szkoleń i webinarów, a także działalność związana z przygotowaniem stanowisk i odpowiedzi na wnioski oraz uczestnictwo w spotkaniach z udziałem zewnętrznych podmiotów. Poniżej szczegółowy zapis działań Komisji w poszczególnych obszarach.   Komisja Alternatywnych

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych – systemowa zmiana charakteru kont

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych – systemowa zmiana charakteru kont

Ważna informacja dla wszystkich pełnomocników odbierających pisma sądowe w Portalu Informacyjnym za pośrednictwem zakładki „Moje doręczenia”, którzy zakładając konto w portalu nie oznaczyli jego typu jako konta „pełnomocnika zawodowego”. Zastępca Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego, SSO Wojciech Łukowski, przekazał najnowsze informacje dotyczące wdrożenia nowych rozwiązań do Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Wprowadzane zmiany odnoszą się nie tylko do nowej funkcjonalności zakładki „Moje doręczenia”, lecz również zmiany

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 25 listopada 2021 r. dotyczące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie o sygnaturze K 6/21

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 25 listopada 2021 r. dotyczące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie o sygnaturze K 6/21

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża przekonanie, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego („TK”) z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie o sygnaturze K 6/21 zmierza do zniesienia gwarantowanej Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. („EKPC”)  ochrony praw indywidualnych i odebrania obywatelom możliwości ubiegania się o skuteczną ochronę ich praw przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu („ETPCz”). Wydanie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie

Radcy prawni wśród laureatów konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021”

Radcy prawni wśród laureatów konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021”

Znamy już wyniki organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021”, którego jednym z partnerów jest Krajowa Izba Radców Prawnych! Dziś w formule hybrydowej odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. Kapituła konkursowa, w której zasiadał również Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, spośród 35 nominowanych wyłoniła 10 laureatów. Wśród nich znaleźli się radcowie prawni i adwokaci pracujący zarówno w dużych,

Sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych, Zamek Ryn, 18–20 listopada

Sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych, Zamek Ryn, 18–20 listopada

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik wziął udział w sympozjum szkoleniowym dla radców prawnych, które odbyło się w dniach 18–20 listopada w Hotelu Zamek Ryn. Organizatorem wydarzenia była OIRP w Olsztynie, którą reprezentowała Dziekan Rady i Członek KRRP – Katarzyna Skrodzka-Sadowska oraz Wicedziekan i Wiceprezes KRRP – Michał Korwek. W ramach programu odbyło się wiele szkoleń i wykładów, m.in.: „Zmiany w k.p.c po 7 listopada 2019 r. z uwzględnieniem

Spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Radców Prawnych z komisarzem Didierem Reyndersem

Spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Radców Prawnych z komisarzem Didierem Reyndersem

O sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz o poszanowaniu praw człowieka i obywatela w Polsce rozmawiali dziś na spotkaniu z unijnym komisarzem do spraw sprawiedliwości Didierem Reyndersem przedstawiciele samorządu radcowskiego: r.pr. Ewa Gryc-Zerych, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, oraz r.pr. Piotr Olszewski z Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.   Reprezentanci poszczególnych środowisk prawniczych przedstawiali swoje uwagi i spostrzeżenia w zakresie obserwowanych zagrożeń dla praworządności w Polsce.  R.pr. Ewa Gryc-Zerych,

Prawnik etyczny, czyli jaki? Nowoczesny prawnik – jak pogodzić innowacje z etyką? – konferencja Krajowej Izby Radców Prawnych i Uniwersytetu SWPS

Prawnik etyczny, czyli jaki? Nowoczesny prawnik – jak pogodzić innowacje z etyką? – konferencja Krajowej Izby Radców Prawnych i Uniwersytetu SWPS

Nowe technologie mają coraz większe znaczenie dla współczesnego systemu prawnego, zarówno w Polsce, jak i za granicą, wprowadzają rozwiązania usprawniające przebieg procesów legislacyjnych, ale tworzą też dość istotne zagrożenia. Jak zachować niezbędny balans w tym obszarze, jak wdrożyć mechanizmy bezpieczeństwa? O zagadnieniach związanych z etyką zawodów prawniczych w kontekście rozwoju nowych technologii rozmawiali przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS