Biblioteka Prawa Samorządowego

Baner_BPS


Podstawowe akty prawne samorządu radców prawnych:

Lp.TytułKategoriaDataLink
1Ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnychUstawy ustrojowe1982-07-06OTWÓRZ
2Ustawa z 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej PolskiejUstawy ustrojowe2002-07-05OTWÓRZ
3Kodeks Etyki Radcy Prawnego z 2007 r.
- załącznik do: Uchwała Nr 5/2007 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
- tekst jednolity: Uchwała Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
Etyka i wykonywanie zawodu2007-10-07OTWÓRZ
4Kodeks Etyki Radcy Prawnego z 2014 r.
- załącznik do: Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
Etyka i wykonywanie zawodu2014-11-22OTWÓRZ
5Kodeks Etyki Radcy Prawnego z 2022 r.
- załącznik do: Uchwała Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
Etyka i wykonywanie zawodu2022-07-08OTWÓRZ
6Kodeks Etyki Prawników Europejskich
- załącznik do: Uchwała Nr 8/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Prawników Europejskich
Etyka i wykonywanie zawodu2010-11-06OTWÓRZ
7Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego
- załącznik do: Uchwała Nr 124/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego.
Etyka i wykonywanie zawodu2022-12-03OTWÓRZ
8Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku
- Uchwała Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku
- tekst jednolity: Uchwała nr 295/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku
- Uchwała Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku
Doskonalenie zawodowe i aplikacja2015-12-112020-10-24
OTWÓRZOTWÓRZ
9Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej
- załącznik do: Uchwała Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej
- tekst jednolity: Uchwała nr 395/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej
Doskonalenie zawodowe i aplikacja2009-10-17OTWÓRZ
10Uchwała Nr 3 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 grudnia 1983 r. w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib
- tekst jednolity: Uchwała nr 281/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib
Ustrojowe przepisy wewnętrzne1983-12-16OTWÓRZ
11Uchwała nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorząduUstrojowe przepisy wewnętrzne2010-11-06OTWÓRZ
12Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów
- załącznik do: Uchwała Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów
- tekst jednolity: Uchwała Nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r.
Ustrojowe przepisy wewnętrzne2016-06-11OTWÓRZ
13Regulamin obrad Krajowej Rady Radców Prawnych
- załącznik do: Uchwała Nr 42/VII/2008 KRRP w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych
Ustrojowe przepisy wewnętrzne2014-03-14OTWÓRZ
14Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych
- załącznik do: Uchwała Nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z 6 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych
- tekst jednolity: Uchwała nr 412/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych
Ustrojowe przepisy wewnętrzne2015-03-25OTWÓRZ
15Uchwała Nr 7/VIII/2010 KRRP z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych
- tekst jednolity: Uchwała nr 125/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych
Ustrojowe przepisy wewnętrzne2010-12-10OTWÓRZ
16Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów
- Uchwała Nr 112/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów
- tekst jednolity: Uchwała nr 164/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów
Ustrojowe przepisy wewnętrzne2010-01-30OTWÓRZ
17Uchwała Nr 98/IX/2015 KRRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych
- tekst jednolity: Uchwała nr 84/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych
Ustrojowe przepisy wewnętrzne2015-09-11OTWÓRZ
18Regulamin funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych
- załącznik do: Uchwała Nr 99/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r.
- tekst jednolity: Uchwała nr 83/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych
Ustrojowe przepisy wewnętrzne2015-09-11OTWÓRZ
19Regulamin prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich
- Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich
- tekst jednolity: Uchwała nr 275/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich
Prowadzenie list i ewidencja2010-01-30OTWÓRZ
20Regulamin prowadzenia listy prawników zagranicznych
- Uchwała Nr 500/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych
- tekst jednolity: Uchwała nr 276/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych
Prowadzenie list i ewidencja2002-12-13OTWÓRZ
21Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznychProwadzenie list i ewidencja2010-09-17OTWÓRZ
22Uchwała Nr 152/VII/2010 KRRP z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu
- tekst jednolity: Uchwała nr 277/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu
Prowadzenie list i ewidencja2010-10-15OTWÓRZ
23Uchwała Nr 275/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnegoInne2012-12-06OTWÓRZ
24Uchwała Nr 276/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego prawo do wykonywania zawodu Radcy prawnegoInne2012-12-06OTWÓRZ
25Uchwała Nr 19/IX/2013 Prezydium KRRP z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wypisu z listy radców prawnych i wzoru wypisu z ewidencji radców prawnychInne2013-12-18OTWÓRZ
26Uchwała Nr 95/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnejInne2014-12-13OTWÓRZ
27Uchwała Nr 68/VIII/2011 KRRP w sprawie wzoru legitymacji radcy prawnego, wzoru legitymacji aplikanta radcowskiego oraz wzoru legitymacji prawnika zagranicznegoInne2011-10-01OTWÓRZ
28Uchwała Nr 17/VII/2008 KRRP z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie udziału radców prawnych w rankingach prawniczychInne2008-01-25OTWÓRZ
29Uchwała Nr 61/VIII/2011 KRRP z dnia 30 września 2011 r. w sprawie logo i flagi Krajowej Izby Radców Prawnych
- tekst jednolity: Uchwała Nr 186/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie logo i flagi Krajowej Izby Radców Prawnych
Inne2015-09-24OTWÓRZ
30Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy
- załącznik do: Uchwała nr 97/IX/2015 KRRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy
- tekst jednolity: Uchwała nr 365/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy
Inne2015-09-11OTWÓRZ
31Uchwała Nr 116/XI/2022 KRRP z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału Ustrojowe przepisy wewnętrzne2022-10-28OTWÓRZ
32Uchwała Nr 782/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału Ustrojowe przepisy wewnętrzne2022-11-09OTWÓRZ