Niezwykła ofensywa niebieskiego samorządu. ,,Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym” podbił uczelnie!

Niezwykła ofensywa niebieskiego samorządu. ,,Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym” podbił uczelnie!

W kwietniu i maju br. uczelnie niemal w całej Polsce opanowała fala prawniczej ekscytacji. Wszystko za sprawą wydarzenia ,,Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym”, organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych we współpracy z Komisją Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP. Cykl spotkań na wydziałach prawa pozwolił połączyć doświadczenie praktyków prawa z młodą energią studentów. To niezwykłe wydarzenie przyciągnęło uwagę żaków, którzy są zainteresowani w przyszłości budować swoją ścieżkę kariery w oparciu o zawód radcy prawnego.

Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje

Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje

Omówienie wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą w roku 2022 było tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie 27 lutego 2023 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządów prawniczych i dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych. – Kształcenie profesjonalnych pełnomocników jest w interesie nas wszystkich, a przede wszystkim w interesie obywateli, których prawa i zobowiązania zabezpieczamy – mówił Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. 

VII Forum Aplikantów Radcowskich. Debatowali o tym, jak uefektywnić aplikację

VII Forum Aplikantów Radcowskich. Debatowali o tym, jak uefektywnić aplikację

Wartością jest to, że możemy rozmawiać o aplikacji radcowskiej z najbardziej zainteresowanymi, czyli aplikantami – mówił w wystąpieniu inaugurującym VII Forum Aplikantów Radcowskich Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Wydarzenie odbyło się w dniach 4–6 listopada w Białymstoku, a jego tematem przewodnim były m.in. zagadnienia dotyczące upraktycznienia aplikacji radcowskiej.

Wyniki egzaminu radcowskiego 2022

Wyniki egzaminu radcowskiego 2022

Znamy już wyniki tegorocznego egzaminu zawodowego radców prawnych, który odbywał się w dniach 10–13 maja. Egzamin radcowski zdawało 2135 osób. Pozytywny wynik uzyskały 1744 osoby, co stanowi blisko 82% ogółu zdających. Najwyższe wyniki uzyskali aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji – ok. 88 %. Wśród pozostałych aplikantów oraz wśród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu bez odbycia aplikacji odsetek ten wyniósł ok. 59 %.

Repetytorium przedegzaminacyjne dla aplikantów radcowskich

Repetytorium przedegzaminacyjne dla aplikantów radcowskich

Krajowa Izba Radców Prawnych serdecznie zaprasza aplikantów radcowskich ze wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych do udziału w zajęciach powtórzeniowych przed tegorocznym egzaminem radcowskim. Wykłady dostępne będą na platformie szkoleniowej e-KIRP. Tematyka spotkań obejmuje zakres egzaminu zawodowego: prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne oraz zasady wykonywania zawodu i zasady etyki. Wykłady mają być odpowiedzią

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień po próbnym egzaminie radcowskim w 2022 r. organizowanym przez KRRP

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień po próbnym egzaminie radcowskim w 2022 r. organizowanym przez KRRP

Krajowa Rada Radców Prawnych podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki na próbny egzamin radcowski, przeprowadzony w dniach 25-26 marca i 28-29 marca 2022 r. Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen,