Komunikat: spotkania integracyjno-wczasowe radców prawnych seniorów i turnusy sanatoryjne 2017 r.

I. Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule „open”, pełnopłatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji, czy limitów dochodowych lub wymagań sanatoryjnych, realizowane przez Radę Klubów Seniora działającej przy Kapitule Funduszu Seniora: 1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów w Zakopanem pod nazwą „A teraz w Tatry”. Miejsce spotkania: Pensjonat Parzenica ul. Ogrodowa 6 34-500

I posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora X kadencji

Z prawdziwą satysfakcją informuję, że Krajowa Rada Radców Prawnych powierzyła mi ponownie pełnienie w X Kadencji funkcji Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora, podejmując na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2017 r. uchwałę Nr 20/X/2017 w sprawie powołania Kapituły Funduszu Seniora na okres X Kadencji, w skład której także powołała osoby: Maciej Bebejewski (OIRP Poznań), Anna Komarska

Kolejne przedsięwzięcie samorządu w sferze edukacji prawnej

Kolejne przedsięwzięcie samorządu w sferze edukacji prawnej

Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej KRRP r.pr. Krystyna Babiak podpisała Porozumienie z Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku w sprawie wprowadzania do tematyki zajęć dla słuchaczy UTW zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy o prawie i udziału radców prawnych jako prelegentów i animatorów na tych zajęciach.

Turnus sanatoryjny w Busku-Zdroju: relacja

Reprezentując społeczność koleżanek i kolegów – radców prawnych – uczestników Ogólnopolskiego Turnusu Sanatoryjnego zorganizowanego przez Kapitułę Funduszu Seniora w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju przesyłam podziękowania – za umożliwienie skorzystania ze znakomitego pakietu usług rehabilitacyjnych dla naszej 40-osobowej grupy jak też z wielu atrakcji, które oferuje to sympatyczne miasto. Mieliśmy okazję do poznania się z

Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych – seniorów w Kołobrzegu LECH 2016.

Kapituła Funduszu Seniora przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie organizuje w Kołobrzegu kolejny turnus rehabilitacyjny dla osób spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto od osoby zainteresowanej nie może przekroczyć 3.781,14 zł) w terminie 24 września-8 października 2016 r. Wnioski dostępne pod linkiem:formularze  

Komunikat Kapituły Funduszu Seniora KRRP dla przewodniczących Klubów Seniora

W ślad za Komunikatem Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych  w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2016 r. przesyłam poniżej dodatkowe informacje w sprawie  ogólnopolskiego spotkania integracyjno-wczasowego radców prawnych seniorów p.n. „Piękna Ziemia Opolska”, proszę o zapoznanie zainteresowanych radców prawnych seniorów Waszej Izby. Termin imprezy- 21-28.05.2016 z pobytem

Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych – seniorów w Krynicy-Zdroju 2016 r.

Kapituła Funduszu Seniora przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus rehabilitacyjny dla osób spełniających kryteria do ubiegania si ę o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto od osoby zainteresowanej nie może przekroczyć 3.781,14 zł.) Kolejny Ogólnopolski Turnus Sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Krynicy-Zdroju. Termin: 5-19 sierpnia 2016 Wnioski dostępne pod linkiem: Pliki