Webinarium nt. instrumentów prawa upadłościowego w programie CIVILAW – 8 czerwca 2022 r.

Webinarium nt. instrumentów prawa upadłościowego w programie CIVILAW – 8 czerwca 2022 r.

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza do udziału w kolejnym webinarium organizowanym w ramach programu CIVILAW. Jego celem jest przeszkolenie prawników z siedmiu państw członkowskich (Czechy, Grecja, Cypr, Hiszpania, Polska, Rumunia, Włochy) w zakresie instrumentów prawnych Unii Europejskiej w dziedzinie prawa upadłościowego i prawa rodzinnego. Webinarium odbędzie się w formie online 8 czerwca 2022 r. w godz. 09:00 – 13:00, na platformie Zoom. W niniejszym wydarzeniu prelegentem, który wystąpi

Wykładnia prawa podatkowego – webinarium 19 maja

Wykładnia prawa podatkowego – webinarium 19 maja

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza radców prawnych na webinarium „Wykładnia prawa podatkowego – zagadnienia ogólne”, poruszające tematykę języka prawnego i prawniczego, wykładni językowej w prawie podatkowym, znaczenia wykładni systemowej w prawie podatkowym, wykładni funkcjonalnej (celowościowej) w prawie podatkowym oraz wykładni prawa podatkowego europejskiego. Szkolenie odbędzie 19 maja w godzinach 18.00-19.45. Udział w webinarium wymaga wcześniej rejestracji na stronie: https://bit.ly/3rSkcaY. Link do spotkania zostanie wysłany 19

KIRP i Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” zapraszają radców na szkolenie w Kołobrzegu

KIRP i Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” zapraszają radców na szkolenie w Kołobrzegu

Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy Fundacją Radców Prawnych „Subsidio Venire” zapraszają radców prawnych na szkolenie, w ramach którego poruszone zostaną następujące tematy: apelacja – budowa pisma procesowego, w tym formułowanie zarzutów i wniosków, kara umowna w praktyce orzeczniczej sądów oraz uzależnienie od doskonałości – o pułapkach rozwiązywania problemów przez działanie. Wykładowcy to sędzia Łukasz Zamojski i prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak. Szkolenie adresowane jest tylko do radców prawnych, obejmuje 20

Nowelizacja k.p.c. oraz strategia rozwoju osobistego – dwa szkolenia 31 marca-3 kwietnia 2022 r., Krynica Zdrój

Nowelizacja k.p.c. oraz strategia rozwoju osobistego – dwa szkolenia 31 marca-3 kwietnia 2022 r., Krynica Zdrój

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniach pt. „Nowelizacja przepisów k.p.c. na mocy ustawy o zmianie k.p.c. z dnia 4 lipca 2019 r. (co do zasady obowiązująca od 7 listopada 2019 r.), w tym postępowanie egzekucyjne, klauzulowe i zabezpieczające, z punktu widzenia profesjonalnego pełnomocnika” oraz „Warsztat profesjonalisty. Strategie i narzędzia rozwoju osobistego”.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych – webinarium 3 i 10 lutego 2022 r.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych – webinarium 3 i 10 lutego 2022 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Nowelizacja kodeksu spółek handlowych zagadnienia wybrane”. Spotkanie odbędzie się online – w dwóch częściach: 3 oraz 10 lutego br. w godz. 18.00–20.30. Radcy prawni, którzy wezmą w nim udział, otrzymają 6 punktów szkoleniowych zarówno za pierwszą, jak i drugą część webinarium. Liczba miejsc jest ograniczona. 

„Polski Ład a daniny publiczne związane z działalnością radcy prawnego” – webinarium 27 stycznia

„Polski Ład a daniny publiczne związane z działalnością radcy prawnego” – webinarium 27 stycznia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Polski Ład a daniny publiczne związane z działalnością radcy prawnego”. Szkolenie odbędzie się 27 stycznia 2022 r. w godz. 18.00-20.30. Za udział w webinarium radcy prawni otrzymają 6 punktów.

Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji – konferencja 9 grudnia 2021 r.

Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji – konferencja 9 grudnia 2021 r.

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z okazji obchodów 30-lecia jej istnienia. Wydarzenie pt. „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji” odbędzie się 9 grudnia w godz. 10–17, w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestniczący w niej radcy prawni otrzymają punkty w ramach doskonalenia zawodowego. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od początku swojego istnienia wspiera polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu. Celem

II Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych – 3–4 grudnia 2021 r.

II Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych – 3–4 grudnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w II Międzynarodowym Forum Kancelarii Prawnych, które organizowane jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu. Spotkanie odbędzie się w dniach 3–4 grudnia w formie hybrydowej – online oraz stacjonarnie we Wrocławiu. Radcy prawni, którzy wezmą udział w forum otrzymają pięć punktów szkoleniowych za udział w pierwszym dniu wydarzenia oraz po dwa punkty za każdy warsztat, który odbędzie

Polski Ład – zmiany w ustawach podatkowych – webinarium 13 grudnia 2021 r.

Polski Ład – zmiany w ustawach podatkowych – webinarium 13 grudnia 2021 r.

Zapraszamy na bezpłatne webinarium poświęcone zmianom w ustawach podatkowych wprowadzonych programem Polski Ład. Szkolenie odbędzie się online 13 grudnia br. w godz. 12.00-16.30. Radcy prawni, którzy wezmą udział w webinarium, otrzymają 5 punktów szkoleniowych. W programie m.in. zmiany w zakresie obowiązków płatnika od 2022 r., niedoskonałości i wady procesu legislacyjnego w świetle konstytucyjnych standardów tworzenia prawa podatkowego oraz dyskusja na temat, jak można zwiększyć niesprawiedliwy rozkład ciężarów publicznoprawnych. Omówione zostaną

Lepiej liczyć, więcej zarabiać. Jak podnieść efektywność finansową kancelarii? – webinarium 30.11.2021 r.

Lepiej liczyć, więcej zarabiać. Jak podnieść efektywność finansową kancelarii? – webinarium 30.11.2021 r.

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer zapraszają na bezpłatne webinarium poświęcone analizie rentowności kancelarii. Spotkanie rozpocznie się 30 listopada br. o godzinie 15.00. W programie m.in. odpowiedzi na pytania: jak analizować opłacalność współpracy z klientami, jak wyceniać zlecenia i zapanować nad czasem ich realizacji oraz jak prognozować i śledzić w czasie rzeczywistym sytuację finansową kancelarii. Podczas spotkania omówione zostaną także poniższe zagadnienia: Wskaźniki rentowności – Jak je

Prawnik nowoczesny, czyli jaki? Nowoczesny prawnik – jak pogodzić innowacje z etyką? – Konferencja KIRP i SWPS, 17 listopada 2021 r.

Prawnik nowoczesny, czyli jaki? Nowoczesny prawnik – jak pogodzić innowacje z etyką? – Konferencja KIRP i SWPS, 17 listopada 2021 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej etyki zawodów prawniczych w nowoczesnej gospodarce opartej na nowych technologiach. Konferencja skierowana jest do radców prawnych, adwokatów, sędziów, komorników, pracowników naukowych oraz studentów prawa. Za udział w spotkaniu radcowie prawni otrzymają 5 punktów szkoleniowych. Konferencja odbędzie się 17 listopada br. w godz. 10.00–15.45, w trybie hybrydowym – stacjonarnie lub online na platformie ZOOM. W trakcie pandemii innowacje i nowe technologie z impetem wkroczyły w świat usług

Webinarium dla radców prawnych dotyczące stosowania kar umownych – 9 grudnia 2021 r.

Webinarium dla radców prawnych dotyczące stosowania kar umownych – 9 grudnia 2021 r.

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza do udziału w webinarium pt. „Kara umowna w świetle aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego”. Spotkanie odbędzie się online, 9 grudnia br. w godz. 18.00–20.30. Radcy prawni, którzy wezmą w nim udział, otrzymają 6 punktów szkoleniowych. Liczba miejsc jest ograniczona.  Tematem spotkania będzie omówienie aktualnej praktyki orzeczniczej w odniesieniu do kary umownej, w szczególności problematyki przesłanek jej dochodzenia, konieczności określenia górnej granicy