Seminarium o dostępie do rynku wewnętrznego UE w Bernie

Informujemy, że Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL organizuje seminarium o dostępie do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w tym fragmentaryzacji rynku oraz standardów wspólnych i jednostronnych. Wydarzenie odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Bernie (Szwajcaria). Szczegóły dotyczące seminarium w tym program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej AEA-EAL: http://aea-eal.eu/?p=2375&lang=en_GB Udział w wydarzeniu jest odpłaty. Zapraszamy!

Przemówienie Margrethe Vestager, unijnej komisarz ds. ochrony konkurencji, na posiedzeniu Komitetu Sterującego CCBE w Kopenhadze w dniu 13.09.2019 r.

Przemówienie Margrethe Vestager, unijnej komisarz ds. ochrony konkurencji, na posiedzeniu Komitetu Sterującego CCBE w Kopenhadze w dniu 13.09.2019 r. : Bezpieczeństwo i zaufanie w świecie cyfrowym „Szanowne Panie!  Szanowni Panowie! To dla mnie wielka przyjemność móc spotkać się dzisiaj w tym miejscu z Państwem, przedstawicielami zawodów prawniczych w Europie. Nasza Unia Europejska jest Unią opartą na prawie. W Europie praworządność stanowi widoczny znak naszego zobowiązania, aby nigdy

Forum Prawników i Biznesu, 17-19.10.2019 r. w Łodzi

Informujemy, że Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL) oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi organizują Forum Prawników i Biznesu, które odbędzie się w terminie 17-19 października br. w Łodzi. Organizatorzy zapraszają w szczególności radców prawnych, adwokatów, notariuszy, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych praktycznym zastosowaniem nowych technologii w działalności biznesowej. Program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo w załączeniu. Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej AEA-EAL: http://aea-eal.eu/?p=2266&lang=en_GB

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do stanowiska KIRP

Prowadzenie wykładów na uczelni przez radcę prawnego nie jest przeszkodą, by reprezentował on ją przed sądem – wskazał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Michał Bobek w swojej opinii z 24 września dotyczącej spraw połączonych C-515/17 i C-561/17 P Uniwersytet Wrocławski i in./REA. Tym samym przychylił się do stanowiska Krajowej Izby Radców Prawnych przedstawionego w postępowaniu.

Twinning Prawników. Ochrona danych osobowych teoria i praktyka

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników (AEA-EAL) organizuje w dniach 4-7 lipca 2019 r. “Twinning Prawników. Ochrona danych osobowych teoria i praktyka.”. Projekt jest dofinansowany ze środków Krajowej Rady Radców Prawnych – III miejsce w Konkursie na Najlepszy Projekt Zagraniczny Okręgowych Izb Radców Prawnych. Projekt opiera się na założeniu zbudowania platformy współpracy i networkingu pomiędzy prawnikami i samorządami prawniczymi z Europy

Przechodzenie polskich sędziów w stan spoczynku – opinia Rzecznika Generalnego

Rzecznik generalny E. Tanchev: Trybunał powinien orzec, że nowe zasady przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku są sprzeczne z prawem Unii. Zakwestionowane przepisy naruszają zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. W dniu 12 lipca 2017 r.1 Polska wprowadziła ustawę ustanawiającą nowe zasady dotyczące przechodzenia w stan spoczynku przez polskich sędziów. Zgodnie z tą ustawą wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów