Konferencja Chiny – Hong Kong – Polska

Konferencja Chiny – Hong Kong – Polska

26 października 2016 roku Krajowa Rada Radców Prawnych zorganizowała konferencję “Chiny – Hong Kong – Polska – szansa dla polskiego biznesu. Zagadnienia prawne i praktyczne”. W realizacji tego wydarzenia z naszym samorządem współpracowała Krajowa Izba Gospodarcza, w siedzibie której odbyła się konferencja.

„Chiny – Hong Kong – Polska. Szansa dla polskiego biznesu – zagadnienia prawne i praktyczne”

Krajowa Rada Radców Prawnych razem z Krajową Izbą Gospodarczą, we współpracy z Hong Kong Trade & Development Council i The Law Society of Hong Kong i przy udziale The Hong Kong Economic and Trade Office zapraszają na konferencję, która odbędzie się 26 października 2016 r. w Warszawie.

Trzecia edycja Konkursu na najlepsze projekty zagraniczne Okręgowych Izb Radców Prawnych

Trzecia edycja Konkursu na najlepsze projekty zagraniczne Okręgowych Izb Radców Prawnych

Komitet ds. Zagranicznych po raz trzeci ogłasza Konkurs dla Okręgowych Izb Radców Prawnych na najlepsze projekty zagraniczne. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie działalności zagranicznej Izb, włączanie w tę działalność jak najszerszego grona radców prawnych i upowszechnianie dorobku kontaktów zagranicznych naszego samorządu. Termin składania projektów mija 7 października 2016 r.

Realizacja projektu OIRP w Lublinie w ramach drugiej edycji konkursu na najlepsze projekty zagraniczne Izb Okręgowych

OIRP w Lublinie w miesiącu maju 2016 r. zrealizowała projekt pn. „Prawo bez granic: Lublin 2016”, na który uzyskała dofinansowanie w ramach II edycji Konkursu na najlepszy projekt zagraniczny OIRP, ogłoszonego przez KIRP. „Prawo bez granic: Lublin 2016” to projekt z komponentem ponadnarodowym, opartym na partnerstwie pomiędzy OIRP w Lublinie oraz ukraińskim środowiskiem prawniczym, zakładający innowacyjne, a przy tym długofalowe rezultaty.

Wspomnienie o radcy prawnym Macieju Zielińskim (1957 – 2016)

18 sierpnia 2016 roku w wieku 59 lat zmarł r. pr. Maciej Zieliński, doktor nauk prawnych. Mimo młodego wieku należał bez wątpienia do twórców naszego samorządu zawodowego. Był bardzo aktywnym członkiem komisji zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych i jej przewodniczącym w latach 1994 – 1995, a także wieloletnim członkiem kolegium redakcyjnego magazynu “Radca Prawny” i działaczem warszawskiej Izby Radców Prawnych.

Podziękowania dla radców prawnych i Izb Okręgowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Serdecznie dziękuję Okręgowym Izbom Radców Prawnych za włączenie się w inicjatywę zapewnienia pomocy prawnej dla imigrantów i uchodźców przebywających na wyspie Lesbos w Grecji. Dzięki przekazanemu dofinansowaniu przez europejskie samorządy prawnicze możliwa będzie organizacja pomocy bezpośrednio w obozach dla uchodźców. Pragnę podkreślić, że po zawarciu porozumienia między Unią Europejską a Turcją