Trewir 06-07.09.2018 r. konkurs dla młodych prawników z zakresu prawa europejskiego

Konkurs dla młodych prawników z zakresu prawa europejskiego European Contest for Young Lawyers YLC Trewir, Niemcy, 6-7 września 2018 r.  Konkurs dla młodych prawników z zakresu prawa europejskiego (ang. European Contest for Young Lawyers YLC) organizowany jest przez Akademię Prawa Europejskiego ERA (ang. Academy of European Law ERA) w porozumieniu z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, której samorząd radców prawnych jest członkiem. Celem konkursu jest

2018 01 24 Oświadczenie prasowe CCBE dot. europejskiej konwencji o zawodzie prawnika

2018 01 24 Oświadczenie prasowe CCBE dot. europejskiej konwencji o zawodzie prawnika

INFORMACJA PRASOWA Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa do opracowania europejskiej konwencji o zawodzie prawnika 24/01/2018 Wezwanie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy do opracowania europejskiej konwencji o zawodzie prawnika stanowi istotny krok naprzód, gdy chodzi o ochronę praw człowieka. CCBE z uznaniem przyjmuje przyjętą dzisiaj przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy rekomendację wzywającą Komitet Ministrów do opracowania i przyjęcia europejskiej konwencji o zawodzie prawnika. Decyzja ta stanowi istotny krok

DLACZEGO EUROPEJSKA KONWENCJA O ZAWODZIE PRAWNIKA  JEST POTRZEBNA?

DLACZEGO EUROPEJSKA KONWENCJA O ZAWODZIE PRAWNIKA JEST POTRZEBNA?

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) reprezentuje samorządy prawnicze 45 państw a za ich pośrednictwem ponad milion europejskich prawników. CCBE wspiera prace prowadzone nad europejską konwencją o zawodzie prawnika przez Radę Europy. CCBE uważa, że taki instrument jest potrzebny w odpowiedzi na nasilające się w ostatnich latach ataki na prawników (zob. pełne stanowisko CCBE). Sprawozdawca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, pani Sabien Lahaye Battheu, podkreśliła potrzebę

Konsultacje Komisji Europejskiej (współpraca sądowa w spr. cywilnych i handlowych w UE)

Konsultacje publiczne dotyczące usprawnienia współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w UE (zmiana rozporządzenia (WE) 1393/2007 w sprawie doręczania dokumentów i rozporządzenia (WE) 1206/2001 w sprawie przeprowadzania dowodów). https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_pl Informacje na temat konsultacji Czas trwania konsultacji 8 Grudzień 2017 – 2 Marzec 2018 Obszary polityki Sprawiedliwość i prawa podstawowe Dyrekcje Wymiar sprawiedliwości i konsumenci Wyniki konsultacji i kolejne etapy Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie.

Informacja r. pr. A. Siewickiej-Marszałek o działalności Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL w II pólroczu 2017 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL w II półroczu 2017 roku W dniach 15-17 czerwca 2017r. w Barcelonie odbył się doroczny kongres Stowarzyszenia, którego tematem było nowe Rozporządzenie w sprawie postępowania upadłościowego oraz jego aspekty transgraniczne jak również projekt dyrektywy dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej i drugiej szansy. Przy okazji kongresu odbyło się zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zatwierdzające budżet Stowarzyszenia, sprawozdania Prezesa