Szkolenia dla radców prawnych – prawo migracji i azylu

Krajowa Rada Radców Prawnych, wspólnie z samorządami prawniczymi z Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Włoch organizuje praktyczne szkolenie dla prawników europejskich z europejskiego prawa imigracyjnego i azylu. Szkolenie będzie miało formę warsztatów odbywających się w Madrycie (październik 2016 r.); Atenach (grudzień 2016 r.), Dublinie (luty 2017 r.) i Rzymie (kwiecień 2017 r.). Dla radców prawnych przewidziano 10

Konferencja o zobowiązaniach alimentacyjnych i wybranych zagadnieniach dotyczących wykonywania zawodu prawnika

Okręgowa Izba Radców Prawnych wraz z Krajową Radą Radców Prawnych i Europejskim Stowarzyszeniem Prawników (AEA-EAL)  zaprasza na Międzynarodową Konferencję “Zobowiązania alimentacyjne w międzynarodowych stosunkach rodzinnych i wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania zawodu przez prawników europejskich”, która odbędzie się 2 września 2016 r. w Łodzi. Prelegentami będą specjaliści i praktycy z zakresu prawa rodzinnego z Polski, Belgii, Francji,

Nagrody Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) za innowacyjność

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) zaprasza samorządy członkowskie do zgłaszania kandydatur do NAGRODY CCBE ZA INNOWACYJNOŚĆ. Kto może otrzymać nagrodę CCBE za innowacyjność? Nagroda CCBE może być przyznana indywidualnemu prawnikowi, organizacji prawniczej, kancelarii, lub samorządowi prawniczemu, które w znacznym stopniu przyczyniły się do innowacji w obszarze świadczenia usług prawniczych przy jednoczesnej promocji fundamentalnych

Konferencja ADR na Białorusi

Adwokaci białoruscy zapraszają do udziału we Wschodnioeuropejskim Forum Alternatywnego Rozstrzygania Sporów (ADR), które odbędzie się 23 września 2016 r. w Mińsku. Celem konferencji jest dyskusja na temat najbardziej istotnych trendów oraz praktyk pojawiających się w sferze rozwiązywania sporów w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europie Wschodniej. Forum wspierane jest przez czołowe firmy prawnicze z Białorusi,

Sesja Plenarna CCBE

W dniach 19-20 maja reprezentanci samorządu radców prawnych uczestniczyli w posiedzeniach komisji i grup roboczych CCBE: ds. przyszłości usług prawniczych, modelowych zasad etyki, śledzenia danych, migracji, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, PECO, deontologii, finansów, nowych technologii i oficerów łącznikowych oraz w 125 Sesji Plenarnej organizacji. Podczas Sesji Plenarnej omówiono projekty stanowisk CCBE w następujących obszarach: zmiany

Międzynarodowa Konferencja o Specjalizacji

15 kwietnia 2016 roku w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja o Specjalizacji Prawników, zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem Prywatnym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Eksperci z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii przedstawili systemy specjalizacji funkcjonujące w ich krajach, a także, w ramach paneli

Posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP

W ramach popularyzacji działalności zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych i wspierania kontaktów zagranicznych okręgowych izb radców prawnych, w dniu 14 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP w kolejnej Izbie Okręgowej – w Katowicach. Jednym z priorytetów aktywności zagranicznej naszego samorządu jest włączanie w tę działalność jak największej liczby radców prawnych oraz

Spotkanie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP i reprezentantów samorządu radców prawnych w organizacjach międzynarodowych

30 marca miało miejsce posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych z udziałem reprezentantów samorządu radców prawnych w organizacjach międzynarodowych. W trakcie spotkania przedstawiona została dotychczasowa działalność samorządu w międzynarodowych organizacjach prawniczych oraz zaplanowane działania do końca 2016 roku, a także działalność zagraniczna poszczególnych Okręgowych Izb Radców Prawnych. W spotkaniu uczestniczyli między innymi r. pr. Waldemar Koper z

Projekt wsparcia dla prawników w Kosowie – rekrutacja na stanowisko lidera projektu

Projekt wsparcia dla prawników w Kosowie – rekrutacja na stanowisko lidera projektu

Europejska Fundacja Prawników współpracująca z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) przygotowuje projekt wsparcia dla prawników w Kosowie. Wniosek w tej sprawie został złożony do Komisji Europejskiej i przeszedł wstępną selekcję. W związku z powyższym Fundacja poszukuje kandydata na lidera projektu, który zostanie zatrudniony na okres trzech lat i w tym czasie będzie przebywać w Kosowie zarządzając działaniami w ramach tego projektu.