Sesja Plenarna CCBE

W dniach 19-20 maja reprezentanci samorządu radców prawnych uczestniczyli w posiedzeniach komisji i grup roboczych CCBE: ds. przyszłości usług prawniczych, modelowych zasad etyki, śledzenia danych, migracji, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, PECO, deontologii, finansów, nowych technologii i oficerów łącznikowych oraz w 125 Sesji Plenarnej organizacji. Podczas Sesji Plenarnej omówiono projekty stanowisk CCBE w następujących obszarach: zmiany

Międzynarodowa Konferencja o Specjalizacji

15 kwietnia 2016 roku w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja o Specjalizacji Prawników, zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem Prywatnym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Eksperci z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii przedstawili systemy specjalizacji funkcjonujące w ich krajach, a także, w ramach paneli

Posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP

W ramach popularyzacji działalności zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych i wspierania kontaktów zagranicznych okręgowych izb radców prawnych, w dniu 14 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP w kolejnej Izbie Okręgowej – w Katowicach. Jednym z priorytetów aktywności zagranicznej naszego samorządu jest włączanie w tę działalność jak największej liczby radców prawnych oraz

Spotkanie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP i reprezentantów samorządu radców prawnych w organizacjach międzynarodowych

30 marca miało miejsce posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych z udziałem reprezentantów samorządu radców prawnych w organizacjach międzynarodowych. W trakcie spotkania przedstawiona została dotychczasowa działalność samorządu w międzynarodowych organizacjach prawniczych oraz zaplanowane działania do końca 2016 roku, a także działalność zagraniczna poszczególnych Okręgowych Izb Radców Prawnych. W spotkaniu uczestniczyli między innymi r. pr. Waldemar Koper z

Projekt wsparcia dla prawników w Kosowie – rekrutacja na stanowisko lidera projektu

Projekt wsparcia dla prawników w Kosowie – rekrutacja na stanowisko lidera projektu

Europejska Fundacja Prawników współpracująca z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) przygotowuje projekt wsparcia dla prawników w Kosowie. Wniosek w tej sprawie został złożony do Komisji Europejskiej i przeszedł wstępną selekcję. W związku z powyższym Fundacja poszukuje kandydata na lidera projektu, który zostanie zatrudniony na okres trzech lat i w tym czasie będzie przebywać w Kosowie zarządzając działaniami w ramach tego projektu.

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wystosowała list do Marszałka Sejmu RP oraz do Minister Cyfryzacji w sprawie projektu zmian w ustawie o policji i niektórych innych ustawach

12 stycznia Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wystosowała list do Marszałka Sejmu RP oraz do Minister Cyfryzacji w sprawie projektu zmian w ustawie o policji i niektórych innych ustawach. CCBE zwraca uwagę na bezwzględną zasadę ochrony tajemnicy zawodowej w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wskazuje, że