Wytyczne CCBE w sprawie dostosowania prawników do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016 679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wytyczne CCBE w sprawie dostosowania prawników do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016 679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wytyczne CCBE w sprawie dostosowania prawników do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). W załączeniu pełna treść dokumentu.

12th Annual Bar Leaders’ Conference: Bar Associations, Law Firms and Business, 24 – 25 May 2017

Once again this key event taking place in Belfast, Northern Ireland on 24-25 May 2017, will bring together delegates from around the globe to discuss the latest developments and thorny issues affecting the legal profession today. This year’s programme will include input from expert panellists and commentators as well as encouraging interaction from delegates in several