„Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi w celu wykorzystywania do pracy” – seminarium organizowane przez Radę Europy

„Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi w celu wykorzystywania do pracy” – seminarium organizowane przez Radę Europy

Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi w celu wykorzystywania do pracy to seminarium organizowane przez Radę Europy, które odbędzie się 13 czerwca 2023 r. na piętrze III w obiekcie MYSIA 3, zlokalizowanym przy ul. Mysiej 3 w Warszawie. Głównym celem wydarzenia jest przedstawienie i omówienie Zalecenia CM/Rec(2022)21 w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu, przyjętego przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 27 września 2022 roku.

Stanowisko Komisji Praw Człowieka oraz Komisji Zagranicznej KRRP ws. aresztowań białoruskich adwokatów broniących więźniów politycznych

Stanowisko Komisji Praw Człowieka oraz Komisji Zagranicznej KRRP ws. aresztowań białoruskich adwokatów broniących więźniów politycznych

Komisja Zagraniczna oraz Komisja Praw Człowieka KRRP z głębokim zaniepokojeniem przyjęły informację o aresztowaniach białoruskich adwokatów broniących więźniów politycznych, które mają miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni.

Waldemar Koper nowym Wiceprezydentem European Company Lawyers Association (ECLA)

Waldemar Koper nowym Wiceprezydentem European Company Lawyers Association (ECLA)

26 maja w Zurychu podczas Zgromadzenia Ogólnego European Company Lawyers Association (ECLA) z siedzibą w Brukseli, stowarzyszenia pełniącego role patronacką dla 25 krajowych stowarzyszeń prawników, wybrano nowe władze na dwuletnią kadencję. Wiceprezydentem ECLA został radca prawny Waldemar Koper, krajowy przedstawiciel Krajowej Izby Radców Prawnych i Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie.

Posiedzenie przedstawicieli samorządów i stowarzyszeń prawniczych państw europejskich w Brnie

Posiedzenie przedstawicieli samorządów i stowarzyszeń prawniczych państw europejskich w Brnie

W Brnie, nazywanym w Republice Czeskiej „miastem sprawiedliwości”, 12 maja 2023 roku odbyło się posiedzenie prezesów oraz reprezentantów samorządów i stowarzyszeń zawodów prawniczych państw europejskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez czeską adwokaturę. Z ramienia Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika, samorząd radcowski reprezentował Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP Piotr Chrzczonowicz.

Posiedzenie komisji ds. prawnych Parlamentu Europejskiego

Posiedzenie komisji ds. prawnych Parlamentu Europejskiego

Przemysław Kamil Rosiak, przewodniczący Stałej Delegacji przy Trybunale Sprawiedliwości, Sądzie i Trybunale EFTA reprezentował CCBE na posiedzeniu komisji Parlamentu Europejskiego w debacie poświęconej reformie Trybunału Sprawiedliwości UE, polegającej na przekazaniu Sądowi kompetencji do rozpatrywania spraw prejudycjalnych w określonych w Statucie dziedzinach.

Obchody Dnia Europy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Obchody Dnia Europy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

9 maja obchodzimy Dzień Europy, upamiętniający ogłoszenie 9 maja 1950 r. historycznej deklaracji Roberta Schumana, będącej podwalinami Unii Europejskiej. W ramach uroczystych obchodów instytucje Unii Europejskiej wraz z 27 państwami członkowskimi organizują szereg atrakcji mających na celu przybliżyć i pozwolić odkryć Unię Europejską.

Zawód prawnika w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej: analiza porównawcza – webinar

Zawód prawnika w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej: analiza porównawcza – webinar

Informujemy o nieodpłatnym webinarze w języku hiszpańskim La Abogacía ante la Prevención del Blanqueo de Capitales en España e Iberoamérica: Un análisis comparativo (Zawód prawnika w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej: analiza porównawcza) organizowanym przez AEA-EAL oraz Hiszpańską Izbę Adwokacką. Wydarzenie odbędzie się w 17 maja 2023, o godzinie 16.00 CET (czas środkowoeuropejski). Szczegóły w wiadomości od organizatorów poniżej.

Sprawozdania CCBE za rok 2022

Sprawozdania CCBE za rok 2022

Rok 2022 był wyjątkowo wymagający dla naszej zaangażowanej w obronę państwa prawa organizacji. Nielegalna inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę z 24 lutego, po której nastąpiły niezliczone zbrodnie wojenne popełnione przez najeźdźców (w pełni udokumentowane dzięki nowoczesnym technologiom), postawiła przed CCBE oraz jej samorządami i stowarzyszeniami prawniczymi wiele wyzwań. Uważam, że sprostaliśmy tym wyzwaniom i daliśmy przykład wspierając ukraińskie społeczeństwo, a zwłaszcza naszych kolegów prawników – pisze w przedmowie do Sprawozdania CCBE za rok 2022 były przewodniczący stowarzyszenia James MacGuill.