Konferencja pt. „Swoboda wypowiedzi we współczesnym świecie”. Rejestracja już otwarta!

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Komisję Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych pt. „Swoboda wypowiedzi we współczesnym świecie”, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Warszawie w siedzibie warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych (ul. Żytnia 15/16, 01-014 Warszawa).

Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (International Bar Association, IBA) w Sydney w Australii

13 października 2017 roku podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (International Bar Association, IBA) w Sydney w Australii wręczona została Nagroda Praw Człowieka za 2017 r. W tym roku IBA uhonorowała działalność tureckiego prawnika Pana Ramazana Demira, którego kandydatura została zaproponowana przez organizację „Prawnicy dla prawników” (Lawyers for Lawyers). Przyjmując tę nagrodę Ramazan Demir powiedział: „Ta

“Wymiar sprawiedliwości. Ewolucja czy rewolucja?”

W poniedziałek 4 wrześnie br. odbyła się konferencja naukowa „Wymiar Sprawiedliwości. Ewolucja czy Rewolucja?”, w której wzięła udział Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka pani Magdalena Witkowska. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich pod linkiem https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-wymiar-sprawiedliwosci-ewolucja-czy-rewolucja

Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć ONZ

30 sierpnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć ONZ (ang.: International Day of Victims of Enforced Disappearances). Stosowanie wymuszonych zaginięć jest nielegalne – stwierdza to m.in. Międzynarodowa Konwencja w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem (ang.:  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance). Konwencja weszła w życie w 2010 r.,

Pamięci prof. Wiktora Osiatyńskiego (1945-2017)

“Aby ożywić ideę praw człowieka, trzeba przede wszystkim wiedzieć, czym prawa człowieka są, a czym nie są. Musimy zrozumieć, że prawa człowieka to nie jest magiczny klucz, który otwiera wszystkie drzwi do sprawiedliwości i szczęścia. To tylko jedna z zasad, które powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa.” – Wiktor Osiatyński. W piątek 29 kwietnia 2017

Venice Academy of Human Rights: Economic, Social, and Cultural Rights as an Answer to Rising Inequalities (July 2017)

Admissions to the Venice Academy of Human Rights on the topic Economic, Social, and Cultural Rights as an Answer to Rising Inequalities (3 – 12 July 2017), organised by the European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) are open until 19 April 2017, early birds who apply until 15 March 2017 receive a 10% discount.

Seminarium „TRACHILD” dla radców prawnych reprezentujących dzieci w postępowaniach sądowych

Krajowa Rada Radców Prawnych, w ramach konsorcjum europejskich samorządów prawniczych i Fundacji Prawników Europejskich (ELF) otrzymała dofinansowanie na realizację szkoleń dla radców prawnych reprezentujących dzieci w sądowych postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 grudnia 2016 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 grudnia 2016 r.

W dniu 21 grudnia 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB / Post-och telestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department / Tom Watson i in, w którym stwierdził, że państwa członkowskie nie mogą nakładać na operatorów telekomunikacyjnych ogólnego obowiązku zatrzymywania danych.

Komunikat prasowy

W załączeniu publikujemy komunikat prasowy nr 145/16 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 2016 roku, dotyczący nakładania przez państwa członkowskie na podmioty świadczące usługi elektroniczne ogólnego obowiązku zatrzymywania danych (Wyrok w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB / Post-och telestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department / Tom Watson i