Konferencja pt. „Ochrona środowiska – Prawo a rzeczywistość”

Informujemy, że Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej organizuje konferencję pt.: „Ochrona środowiska – Prawo a rzeczywistość”, która odbędzie się 5 października 2019 roku w Sali Audytoryjnej Pałacu Larischa (parter) przy ul. Brackiej 12 w Krakowie. Organizator prosi o potwierdzenie udziału do 2 października wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana

Wyrok ETPCZ 10.09.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Strand Lobben przeciwko Norwegii (skarga nr 37283/13). Wyrok ten może być istotny w kontekście spraw osób polskiego pochodzenia lub polskich obywateli przeciwko Norwegii w kwestiach dotyczących opieki nad dzieckiem i władzy rodzicielskiej.

„Tydzień konstytucyjny” 21-26.10.2019 r.

Informujemy, że Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy w dniach 21-26 października 2019 r. organizuje „Tydzień Konstytucyjny” pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach akcji prawnicy przeprowadzać będą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski, a organizowane przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy warsztaty są dla uczestników bezpłatne. Zapraszamy radczynie i radców prawnych do zgłaszania swojego udziału w projekcie i przeprowadzania lekcji na temat znaczenia Konstytucji

Konferencja UNHCR – 18 września 2019 r. w Warszawie

Informujemy, że w środę 18 września br. Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców UNHCR w Polsce organizuje konferencję nt. zjawiska bezpaństwowości w Polsce i na świecie. Podczas konferencji przedstawiony zostanie raport podejmujący próbę oceny rozmiarów bezpaństwowości w Polsce oraz sytuacji takich osób.

Szkolenie HFPCz nt. prawa azylowego – 20 września 2019 r. w Warszawie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące prawa azylowego i sytuacji prawnej cudzoziemców o nieuregulowanym statusie. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: procedura udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej), postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu, udzielanie zgody na pobyt ze względów humanitarnych i pobyt tolerowany, umieszczanie cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach strzeżonych, prawa i obowiązki uchodźców oraz cudzoziemców o nieuregulowanej sytuacji prawnej. Do wzięcia udziału w wydarzeniu

Konkurs CCBE i ERA dla aplikantek i aplikantów – zgłoszenia przedłużone do 23.09.2019 r. 

Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA wraz z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE organizuje konkurs dla młodych prawników z krajów Unii Europejskiej – w Polsce aplikantek i aplikantów (w kontekście samorządu radców prawnych – najpóźniej dwa lata od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej, szczegółowe kryteria przyjęcia opisane są tutaj). Partnerem konkursu jest także Izba Adwokacka w Warszawie. Temat: Hasłem przewodnim konkursu jest „Prawo Unii

Zaproszenie do udziału w 31. Międzynarodowym Konkursie Praw Człowieka we Francji

Przekazujemy Państwu kierowane do prawników zaproszenie do udziału w 31. Międzynarodowym Konkursie Praw Człowieka, którego finał odbędzie się w niedzielę 26 stycznia 2020 r. w muzeum „Le mémorial de Caen” w Caen (Normandia, Francja). Wydarzeniu patronują m.in. Izba Adwokacka w Caen, Izba Adwokacka w Paryżu, Francuska Izba Adwokacka, Międzynarodowa Unia Adwokatów UIA. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 listopada 2019 r. W finale konkursu 10 zakwalifikowanych wcześniej prawników

Podręcznik sprawiedliwego procesu Amnesty International

Informujemy, że Amnesty International przygotowała polską wersję „Podręcznika sprawiedliwego procesu” – praktycznego przewodnika po międzynarodowych i regionalnych standardach sprawiedliwego procesu, który obejmuje swoim przedmiotem prawa w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i odwoławczym. Podręcznik wyjaśnia, w jaki sposób prawa człowieka dotyczące sprawiedliwego procesu zostały zinterpretowane przez trybunały międzynarodowe i organy ochrony praw człowieka, a także zawiera bezpośrednie linki do obowiązujących instrumentów prawa międzynarodowego oraz do poszczególnych orzeczeń czy decyzji trybunałów i organów międzynarodowych.

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP ws. ochrony godności osób LGBT

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Białymstoku 20.07.2019 r. podczas legalnego zgromadzenia – Marszu Równości wyraża zaniepokojenie niezapewnieniem przez władze publiczne warunków swobodnego i bezpiecznego wyrażania poglądów przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenia w Białymstoku stanowiły jeden z wielu zaistniałych w ostatnich miesiącach w przestrzeni publicznej przejawów skrajnej nietolerancji. Akty agresji słownej i fizycznej skutkujące znieważeniem, czy naruszeniem nietykalności cielesnej, podobnie jak stygmatyzowanie i dehumanizowanie osób LGBT zasługują na szczególne potępienie.