Pamięci prof. Wiktora Osiatyńskiego (1945-2017)

“Aby ożywić ideę praw człowieka, trzeba przede wszystkim wiedzieć, czym prawa człowieka są, a czym nie są. Musimy zrozumieć, że prawa człowieka to nie jest magiczny klucz, który otwiera wszystkie drzwi do sprawiedliwości i szczęścia. To tylko jedna z zasad, które powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa.” – Wiktor Osiatyński. W piątek 29 kwietnia 2017

Venice Academy of Human Rights: Economic, Social, and Cultural Rights as an Answer to Rising Inequalities (July 2017)

Admissions to the Venice Academy of Human Rights on the topic Economic, Social, and Cultural Rights as an Answer to Rising Inequalities (3 – 12 July 2017), organised by the European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) are open until 19 April 2017, early birds who apply until 15 March 2017 receive a 10% discount.

Seminarium „TRACHILD” dla radców prawnych reprezentujących dzieci w postępowaniach sądowych

Krajowa Rada Radców Prawnych, w ramach konsorcjum europejskich samorządów prawniczych i Fundacji Prawników Europejskich (ELF) otrzymała dofinansowanie na realizację szkoleń dla radców prawnych reprezentujących dzieci w sądowych postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 grudnia 2016 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 grudnia 2016 r.

W dniu 21 grudnia 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB / Post-och telestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department / Tom Watson i in, w którym stwierdził, że państwa członkowskie nie mogą nakładać na operatorów telekomunikacyjnych ogólnego obowiązku zatrzymywania danych.

Komunikat prasowy

W załączeniu publikujemy komunikat prasowy nr 145/16 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 2016 roku, dotyczący nakładania przez państwa członkowskie na podmioty świadczące usługi elektroniczne ogólnego obowiązku zatrzymywania danych (Wyrok w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB / Post-och telestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department / Tom Watson i

Kurs e-learningowy poświęcony niepełnosprawności jako kwestii praw człowieka

Kurs e-learningowy poświęcony niepełnosprawności jako kwestii praw człowieka

Zapraszamy na bezpłatny kurs e-learningowy poświęcony niepełnosprawności jako kwestii praw człowieka (Disability  as a human rights issue: global and national perspectives) 12 września-24 października 2016 r. Więcej informacji: http://us2.campaign-archive2.com/?u=3cefac4691384778fc236322b&id=2b682e8d08&e=b4fd3e5f82 https://www.canvas.net/browse/eiuc/courses/disability-human-rights-issue

Zaproszenie na wyjazd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zaprasza na wyjazd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu (Francja-Alzacja), którego celem będzie zapoznanie się z jego funkcjonowaniem oraz przybliżeniem tematyki składanych skarg na Polskę. Więcej informacji:  http://oirp.gda.pl/wiadomosci/zaproszenie-na-wyjazd-do-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/