Konferencja nt. mowy nienawiści w OIRP w Łodzi

Informujemy, że 17 maja br. Komisja Praw Człowieka przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zorganizowała w siedzibie izby konferencję poświęconą tematowi mowy nienawiści. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o tym wydarzeniu przygotowaną przez Przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy Radzie OIRP w Łodzi r.pr. Ewę Stompor-Nowicką.  

Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne

Informujemy, że 14 czerwca br. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyło się seminarium naukowe połączone z prezentacją monografii pt. „Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami”. Z relacją z wydarzenia można zapoznać się na stronie internetowej organizatora tutaj. Monografia obejmuje trzy zagadnienia tematyczne: 1) Europejską Konwencję Bioetyczną; 2) problematykę autonomii

Raport FRA z 2019 roku nt. stanu praw podstawowych w UE

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z 2019 r. Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej nt. stanu praw podstawowych w UE. Dokument porusza szeroką problematykę spraw m.in. wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w UE; Karty praw podstawowych UE; wymiaru sprawiedliwości w tym praworządności i niezależności sądownictwa; równości i braku dyskryminacji; społeczeństwa informacyjnego, prywatności i ochrony danych; migracji;

Sprawa Kwiatkowski v. Polsce ETPCz – niedopuszczalność skargi (dobra osobiste)

Zapraszamy do zapoznania się z decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) z  23 maja 2019 r. Kwiatkowski v. Poland (numer 58996/11), która dotyczy rzekomego naruszenia dóbr osobistych w sprawozdaniu sejmowej komisji śledczej. W załączeniu informacja prasowa ETPCz w języku angielskim dotycząca tej decyzji.

Wyrok ETPCz – obecność adwokata podczas przesłuchania

Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) z 23 maja 2019 r. Doyle v. Ireland (nr 51979/17), który mimo braku stwierdzenia naruszenia wskazuje na standard w zakresie obecności adwokata podczas przesłuchania przez policję. W załączeniu informacja prasowa ETPCz w języku angielskim dotycząca tego wyroku.

Uwagi RPO do projektu ustawy o nieletnich z dnia 8 marca 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w piśmie z dnia 15.04.2019 r. kierowanym do Ministra Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, działając jako krajowy mechanizm prewencji tortur, przedstawił swoje uwagi do projektu ustawy o nieletnich z dnia 8 marca 2019 r., wpisanego do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD 480. Pismo zostało przekazane do

Monografia na temat praw człowieka w kontekście wyzwań bioetycznych i nowych technologii

Uprzejmie informujemy, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało monografię pt. „Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami”. Publikacja ta jest m.in. efektem konferencji naukowej zorganizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 11.12.2017 r. we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poświęconej znaczeniu Europejskiej Konwencji Bioetycznej dla ochrony praw i

Szkolenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Informujemy, że w poniedziałek 3 czerwca br. Helsińska Fundacja Praw Człowieka na zlecenie Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce organizuje szkolenie pt. „Unijne mechanizmy ochrony zasady równego traktowania – swoboda przemieszczania się rodzin LGBT”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją dostępną w załączeniu. Rejestracja na szkolenie możliwa jest jedynie pod następującym linkiem: http://bit.ly/szkolenie_KE_HFPC

Seminarium na temat wzmacniania praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na seminarium „Wzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych – rola Rzecznika Praw Obywatelskich”, które odbędzie się 21 maja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie w godzinach 10-16.

Raport z wykonywania wyroków ETPCz

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2018 r. przyjętym w dniu 19 kwietnia 2019 r. przez Radę Ministrów. Raport dostępny jest także na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/raporty-roczne-rzadu-na-temat-wykonywania-orzeczen-etpc