Nowa platforma wiedzy na temat prawa uchodźczego i migracyjnego HELP Rady Europy

Nowa platforma wiedzy na temat prawa uchodźczego i migracyjnego HELP Rady Europy

Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy, Krajowa Rada Radców Prawnych i Naczelna Rada Adwokacka zachęcają do korzystania z nowej platformy wiedzy na temat prawa uchodźczego i migracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym. Na platformie dostępne są dwa kursy HELP w języku polskim: „Azyl i prawa człowieka” oraz „Dzieci – uchodźcy i dzieci – migranci”, które

Nabór na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Nabór na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W związku z upływem 31 października 2021 r. kadencji polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz zgodnie z postanowieniami „Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu RP na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zgłaszać swoje kandydatury do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do 25 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu do MSZ).

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 marca 2022 r.  w sprawie Jan Grzęda przeciwko Polsce

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie Jan Grzęda przeciwko Polsce

W dniu 15 marca 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w składzie Wielkiej Izby w sprawie Grzęda przeciwko Polsce orzekł, że Rzeczpospolita Polska naruszyła art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka poprzez niezapewnienie sędziemu J. Grzędzie prawa do kontroli ze strony niezależnego sądu, którego kadencja – jako sędziowskiego członka Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) – została skrócona w 2018 roku. Wyrok ETPC jest ostateczny.

Informacja od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie składania skarg

Informacja od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie składania skarg

Szanowni i Państwo, Radczynie i Radcy Prawni, Komisja Praw Człowieka KRRP informuje o istotnej zmianie zakomunikowanej przez Sekretarz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącej składania skarg. Zmiana dotyczy bezpośrednio składających skargi w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i ich przedstawicieli lub pełnomocników. Wprowadza krótszy okres – czterech miesięcy, następujący po dacie ostatecznego orzeczenia krajowego, w którym należy wnieść skargę do Trybunału. Nowa regulacja została zapisana w Protokole nr 15 do Europejskiej

Pierwsze historyczne spotkanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z przedstawicielami krajowych izb oraz CCBE

Pierwsze historyczne spotkanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z przedstawicielami krajowych izb oraz CCBE

W dniu 22 października 2021 r. w formule online po raz pierwszy w historii działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka doszło do spotkania z prawnikami reprezentującymi krajowe izby w poszczególnych krajach zrzeszonych w CCBE. Samorząd Radców Prawnych na tym spotkaniu reprezentował r. pr. Bartłomiej Tkacz – członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP. Punktualnie o 9.30 spotkanie otworzył Prezes Trybunału Praw Człowieka

Polka wygrała w Strasburgu – komentarz członka Komisji Praw Człowieka KRRP

Polka wygrała w Strasburgu – komentarz członka Komisji Praw Człowieka KRRP

Głośna sprawa matki, której w Polsce odebrano dzieci, ponieważ związała się z kobietą, doczekała się finału. Sprawę rozstrzygnął Trybunał w Strasburgu. Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie przeciwko Polsce stwierdził 16 września 2021 roku, że odebranie przez sąd matce opieki nad dziećmi, ograniczenie jej praw rodzicielskich i przekazanie dzieci pod opiekę ojca ze względu na związek matki z inną kobietą, stanowiło dyskryminację ze względu na orientację seksualną i naruszenie prawa matki i dziecka

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z 24 sierpnia 2021 r. w sprawie pogłębiającego się kryzysu humanitarnego przy granicy polsko-białoruskiej

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z 24 sierpnia 2021 r. w sprawie pogłębiającego się kryzysu humanitarnego przy granicy polsko-białoruskiej

Stanowisko Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych z 24 sierpnia 2021 r. w sprawie pogłębiającego się kryzysu humanitarnego w pasie granicznym niedaleko miejscowości Usnarz Górny przy granicy polsko-białoruskiej Komisja wyraża głębokie zaniepokojenie i oburzenie pogłębiającym się kryzysem humanitarnym, który trwa od dwóch tygodni. Nie ulega wątpliwości, że zwiększona liczba uchodźców na polsko-białoruskiej granicy jest wynikiem hybrydowej wojny prowadzonej przez Aleksandra Łukaszenkę, w której imigranci zostali uprzedmiotowieni.

Nabór na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Nabór na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

31 października 2021 r. upływa kadencja polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W związku z powyższym oraz zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na to stanowisko. Procedurę wyłaniania kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w latach 2021-2030 z ramienia polskich władz koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na początku marca br. lista kandydatów była

Wyraź solidarność z białoruskimi prawnikami – oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Wyraź solidarność z białoruskimi prawnikami – oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

W związku z narastającymi represjami wobec prawników na Białorusi, Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała oświadczenie, pod którym organizacje oraz prawnicy, którzy nie zgadzają się z działaniami tamtejszych władz, mogą okazać swoją solidarność z represjonowanymi prawnikami. Podpis pod deklaracją złożyć można do 29.07.2021 do godziny 9:00 Helsińska Fundacja Praw Człowieka wzywa w niej wszystkich interesariuszy, którzy wierzą i bronią wartości praworządności, aby solidaryzowali się z Dmitrijem Łajewskim i innymi prawnikami, którzy w na pierwszym miejscu stawiają prawdę

Komunikat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tuleya przeciwko Polsce (nr 2) dotyczącej niezawisłości sądów

Komunikat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tuleya przeciwko Polsce (nr 2) dotyczącej niezawisłości sądów

W dniu 19 lipca 2021 Sekretariat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opublikował komunikat prasowy w sprawie Tuleya przeciwko Polsce (nr 2). Poniżej przedstawiamy treść komunikatu:   Zawiadomienie o skardze Tuleya przeciwko Polsce (nr 2) dotyczącej niezawisłości sądów Europejski Trybunał Praw Człowieka zawiadomił[1] Rząd Rzeczypospolitej Polskiej o skardze Tuleya przeciwko Polsce (nr 2) (skarga nr 51751/20) i poprosił go o przedstawienie swoich uwag. Sprawa dotyczy zawieszenia i uchylenia immunitetu znanego sędziego

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP w sprawie dalszej dewastacji praworządności w Polsce

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP w sprawie dalszej dewastacji praworządności w Polsce

Poniżej publikujemy treść Stanowiska Komisji Praw Człowieka KRRP z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie dalszej dewastacji praworządności w Polsce: STANOWISKO Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych z 19 lipca 2021 r. w sprawie dalszej dewastacji praworządności w Polsce.   Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża sprzeciw wobec stale pogłębianej destrukcji rządów prawa w Polsce, za którą odpowiedzialne są