Konferencja Praw Człowieka OSCE w Warszawie

Od 21 września do 2 października w Warszawie trwa konferencja dotycząca praw człowieka. Human Dimension Implementation Meeting, bo tak nosi nazwę to wydarzenie, organizowana jest przez Organizację ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE). Więcej informacji na temat konferencji znajduje się pod następującym linkiem: konferencja OSCE.

IX Seminarium Warszawskie

Informujemy o odbywającym się 16 października 2015 r. IX Seminarium Warszawskim, które będzie poświęcone dysfunkcjom polskiego prawa i jego praktyki. Seminarium organizowane jest we współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Z tego względu odbędzie się ono w siedzibie Szkoły w Lublinie. Dalsze informacje dostępne są pod poniższym linkiem: IX Seminarium Warszawskie.  

Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Uprzejmie przekazujemy informacje o publikacji na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeglądu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących państw trzecich za miesiąc sierpień 2015 r. W tym miesiącu Trybunał wydał tylko jeden wyrok (w sprawie Parrillo p. Włochom dotyczącej kwestii przekazywania zarodków utworzonych w procedurze in vitro na cele naukowe). Wszystkie wcześniejsze przeglądy dostępne są na następującej stronie internetowej w sekcji „Wybrane orzeczenia Trybunału”.

CCBE zaniepokojone sytuacją aresztowanych prawników w Chinach

CCBE wystosowało list do Premiera Chińskiej Republiki Ludowej wyrażając zaniepokojenie w związku z aresztowaniem blisko 200 prawników i obrońców praw człowieka, wobec których zastosowano karę pozbawienia wolności lub tymczasowego jej ograniczenia. Wielu spośród aresztowanych zostało poddanych różnym formom prześladowań przez wzgląd na swoje pokojowe zaangażowanie w działalność na rzecz obrony praw człowieka. Jakkolwiek większość aresztowanych została zwolniona, blisko 20 osób pozostaje w areszcie. Biorąc pod uwagę

Międzynarodowa konferencja na temat praw człowieka w Gdańsku (22-23 października 2015 r.)

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowa Rada Radców Prawnych mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję w języku angielskim pt.: „Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives”, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 22-23 października 2015 r. Radcowie prawni biorący udział w konferencji będą mieć możliwość uzyskania punktów szkoleniowych liczących się do cyklu szkolenia zawodowego 2015-2017.

Warsztat na temat Karty Praw Podstawowych UE

  W dniach 22-23 października br. w Barcelonie odbędzie się seminarium poświęcone tematyce Karty Praw Podstawowych UE. Seminarium dedykowane jest szczególnie dla prawników specjalizujących się w prawie pracy oraz tematyce świadczeń społecznych. Uczestnicy będą mogli zaktualizować swoją wiedzę na temat Karty Praw Podstawowych UE, a także przedyskutować z ekspertami z całej Europy najbardziej istotne kwestie praktyczne w tym obszarze oraz dowiedzieć się, jak korzystać z Karty w sprawach

Seminarium Europejskiej Akademii Prawa

Europejska Akademia Prawa z siedzibą w Trewirze, Niemcy, w dniach 9-10 listopada 2015 r. organizuje seminarium poświęcone europejskiemu prawu antydyskryminacyjnemu. Seminarium dokona przeglądu dwóch europejskich dyrektyw zakazujących dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, a także niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i wiarę w miejscu pracy. Główne tematy: • Europejskie prawo antydyskryminacyjne oraz prawo Rady Europy i ONZ w tym zakresie, • Określenie kluczowych pojęć (dyskryminacja bezpośrednia,

Organizacja prawnicza Lawyers for Lawyers alarmuje w związku z sytuacją aresztowanych w Chinach prawników

Organizacja prawnicza Lawyers for Lawyers alarmuje w związku z sytuacją aresztowanych w Chinach prawników Jak donosi organizacja, skala prowadzonych represji jest bezprecedensowa. Na dzień 15 lipca aresztowano lub zatrzymano już blisko 183 prawników i aktywistów działających w obszarze ochrony praw człowieka. Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem.

Zapowiedź IX Warszawskiego Seminarium Praw Człowieka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje kolejną, dziewiątą edycję Warszawskiego Seminarium Praw Człowieka. Odbędzie się ono 16 października 2015 r. w Lublinie. Seminarium gościć będzie Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, która jest współorganizatorem tegorocznej konferencji. Tegoroczne Seminarium poświęcone zostanie dyskusji na temat dysfunkcji prawa polskiego i sposobów poprawy systemu środków prawnych w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw

Baza danych radców prawnych przed Trybunałem w Strasburgu

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. i realizując cele statutowe polegające m.in. na wspieraniu współpracy z instytucjami międzynarodowymi działającymi w obszarze praw człowieka, zaprasza do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Celem inicjatywy jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej wszystkim osobom, które doznały

Lawyers for Lawyers alarmuje na temat sytuacji prawników aresztowanych w Chinach

Stowarzyszenie prawnicze Lawyers for Lawyers z siedzibą w Amsterdamie alarmuje na temat sytuacji prawników aresztowanych w Chinach w ciągu ostatnich kilku dni. Jak podają organizacje międzynarodowe, aresztowania dotyczą prawników oraz aktywistów działających w obszarze ochrony praw człowieka, spośród których wielu wyraziło swój sprzeciw wobec aresztowania w czwartek 9 lipca br. prawników Wang Yu oraz Zhou Shifeng z Pekinu, specjalistów w dziedzinie praw człowieka. Do dziś nie wiadomo, gdzie są przetrzymywani,

Konferencja: Jak polepszyć standardy ochrony danych w Europie?

18 czerwca br. w Brukseli odbędzie się konferencja dotycząca ochrony danych osobowych oraz usług cyfrowych na rynku europejskim. Sympozjum przeznaczone jest dla interesariuszy sektora publicznego i prywatnego. Ma ono przeanalizować działania podejmowane w celu zmniejszenia stopnia fragmentacji terytorialnej przepisów dotyczących ochrony danych. Komisja Europejska analizuje obecnie sposoby zharmonizowania jednolitego rynku cyfrowego w UE. Do głównych tematów konferencji należą: analiza proponowanych reform przepisów dotyczących