Konferencje zagraniczne

EU Charter of fundamental rights; 6-7 lutego 2015 r. – Wenecja Więcej informacji EU Accession to the European Convention on Human Rights after the CJEU’s Opinion, 26 stycznia 2015 r. – Bruksela Więcej informacji The Charter od Fundamental Rights of the European Union: assessing and responding to the training needs of legal practitioners and public officials; 17-18 grudnia

Forum Antydyskryminacyjne, 9 grudnia 2014 r. w Warszawie

W dniu 9 grudnia 2014 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się Forum Antydyskryminacyjne. Celem Forum jest: zwiększenie wiedzy członków organizacji pozarządowych na temat kompetencji Rzecznika oraz możliwych obszarów i form współpracy, zachęcenie organizacji pozarządowych do kierowania do Rzecznika spraw z zakresu równego traktowania i ochrony praw osób z niepełnosprawnościami, i do przekazywania mu wiedzy na temat najważniejszych problemów z tego obszaru. Więcej informacji