Raport Komisji Europejskiej nt. praworządności za 2020 r.

Raport Komisji Europejskiej nt. praworządności za 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Komisji Europejskiej za 2020 r. nt. praworządności.   Link do kompletnego Raportu w języku angielskim: https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_pl Link do wyciągu z Raportu dotyczącego wszystkich krajów przygotowany przez Komisję Europejską: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rule_of_law_2020_country_reports_2_web.pdf Link do rozdziału dostępnego w języku polskim dotyczącego stanu praworządności w Polsce w 2020 r.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0320&from=EN

Sprawozdanie roczne TSUE za rok 2020

Sprawozdanie roczne TSUE za rok 2020

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem rocznym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawiającym działalność Trybunału  i  Sądu w ubiegłym roku w aspekcie sądowniczym, instytucjonalnym i administracyjnym. Sprawozdanie przybliża wyroki mające szczególne znaczenie z uwagi na ich treść dla obywateli europejskich, ale także zwraca uwagę na kroki, które zostały podjęte przez wspomniane instytucje w 2020 r., aby walczyć ze skutkami kryzysu związanego z pandemią Covid-19 i zapewnić ciągłość funkcjonowania publicznej służby europejskiego

Wydarzenie online Rady Praw Człowieka ONZ nt. sytuacji prawników w Białorusi

Informujemy, że we wtorek 6 lipca br. w godz. 15.00-16.00 CEST odbędzie się wydarzenie online nt. rosnących represji względem przedstawicieli zawodów prawniczych w Białorusi (ang. „Lawyers under threat: increasing suppression of the legal profession in Belarus”). Webinarium będzie wydarzeniem towarzyszącym podczas 47. sesji Rady Praw Człowieka ONZ. Szczegółowa agenda spotkania znajduje się w załączeniu. Rejestracja możliwa jest pod linkiem dostępnym tutaj Wydarzenie realizowane będzie

Kurs online programu HELP Rady Europy nt. praw człowieka i środowiska

Kurs online programu HELP Rady Europy nt. praw człowieka i środowiska

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że w ramach programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy organizowany jest bezpłatny kurs online w języku angielskim nt. praw człowieka i środowiska. Szkolenie dostępne jest poprzez platformę do e-learningu Rady Europy, link: http://help.elearning.ext.coe.int/ Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem kursu poniżej przekazanym przez Federację Adwokatur Europejskich FBE, której KIRP jest członkiem.  

Konferencja online Rady Europy nt. skutecznej implementacji EKPC 15.06.2021 r.

Konferencja online Rady Europy nt. skutecznej implementacji EKPC 15.06.2021 r.

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że we wtorek 15 czerwca 2021 r. w godz. 10.00-17.30 odbędzie się konferencja online nt. skutecznej implementacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ukierunkowanej na rozwijanie dialogu oraz współpracy na poziomie krajowym (ang. Effective implementation of the European Convention of Human Rights – enhancing domestic dialogue and co-operation). Organizatorem wydarzenia jest Rada Europy, a współorganizatorami PluriCourts (Centre for the Study of

Przedstawicielka samorządu radców prawnych na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską

Przedstawicielka samorządu radców prawnych na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską

Liderka opozycji białoruskiej – Swiatłana Cichanouska podczas swojej wizyty w Polsce w dniu 3 czerwca 2021 r. odwiedziła m.in. Centrum Białoruskiej Solidarności, w którym odbyła wiele spotkań. Jednym z nich było spotkanie z polskimi prawnikami zaangażowanymi w pomoc i wsparcie dla obywateli białoruskich, w którym uczestniczyła także przedstawicielka samorządu radców prawnych – r. pr. Magdalena Bartosiewicz, przewodnicząca Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka OIRP w Warszawie oraz członek Komisji Praw Człowieka

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z 28 maja 2021 roku w sprawie pozbawienia prawa do obrony białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z 28 maja 2021 roku w sprawie pozbawienia prawa do obrony białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza

Komisja Praw Człowieka z głębokim zaniepokojeniem przyjęła informację o aresztowaniu opozycjonisty białoruskiego Ramana Pratasiewicza oraz jego partnerki, studentki Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego – Sofii Sapiegi, które miało miejsce 23 maja 2021 r. na lotnisku w Mińsku. Do aresztowania doszło w wyniku bezprawnego wymuszenia lądowania samolotu pasażerskiego relacji Ateny-Wilno, przemieszczającego się w białoruskiej strefie powietrznej. Komisja wskazuje, że jest to bezprecedensowy akt terroru, za który uważa się m.in. uprowadzenie samolotu.

Komunikat Federacji Europejskich Rad Adwokatur dot. dot. rozstrzygnięcia TK z dnia 15.04.2021 r. w sprawie kadencji RPO

Komunikat Federacji Europejskich Rad Adwokatur dot. dot. rozstrzygnięcia TK z dnia 15.04.2021 r. w sprawie kadencji RPO

Prezydencja Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), organizacji reprezentującej 250 europejskich rad adwokatur i ponad 1 000 000 prawników, wyraża zaniepokojenie orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r., w którym Trybunał uznał za niekonstytucyjne kontynuowanie przez polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich pełnienia swoich obowiązków Rzecznika po upływie terminu kadencji Rzecznika w przypadku, gdy nie został wybrany następca. Prezydencja FBE z głębokim zaniepokojeniem zauważa, że taka decyzja może spowodować,

Oświadczenie CCBE na Dzień Europy 2021

Oświadczenie CCBE na Dzień Europy 2021

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) reprezentuje adwokatury i stowarzyszenia prawnicze z 45 krajów, a za ich pośrednictwem ponad milion europejskich prawników. CCBE regularnie wypowiada się w imieniu swoich członków w kwestiach politycznych, które mają wpływ na europejskich obywateli i prawników. Regulacja zawodu, obrona praworządności, praw człowieka i wartości demokratycznych to najważniejsze misje CCBE. Broniąc praw obywateli, prawnicy bezpośrednio promują praworządność i dlatego są kamieniem węgielnym

Międzynarodowy „Webathon” w obronie praworządności, 4-5 maja 2021 r.

Międzynarodowy „Webathon” w obronie praworządności, 4-5 maja 2021 r.

Informujemy, że w dniach 4-5 maja br. Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Prawników (AIJA), Instytut ds. Praworządności Międzynarodowej Unii Adwokatów (UIA) oraz Departament ds. Prawa Międzynarodowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników (ABA) organizują 24-godzinny “webathon” w obronie praworządności. Webathon przyjmie formę konferencji/webinariów, wydarzenie odbędzie się w języku angielskim. Początek webathonu we wtorek 4 maja o godz. 16.00 CEST. Zachęcamy do zapoznania się tą inicjatywą – udział jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.

Portugalska prezydencja w Radzie UE organizuje konferencję online nt. e-sprawiedliwości

Portugalska prezydencja w Radzie UE organizuje konferencję online nt. e-sprawiedliwości

Informujemy, że w dniach 26-27.04.2021 r. portugalska prezydencja w Radzie UE organizuje konferencję online nt. e-sprawiedliwości. Tematem przewodnim wydarzenia będzie e-sprawiedliwość, której centrum są ludzie (ang. „For a People-centred e-Justice”). Konferencja będzie przestrzenią do wspólnej dyskusji i refleksji nad cyfrową transformacją w systemach wymiaru sprawiedliwości i wyzwaniach, przed którymi stoją wszyscy w rozwoju usług zorientowanych na człowieka, dostępie do wymiaru sprawiedliwości i jego podstawowej funkcji w życiu społeczeństw, wykorzystaniu nowych technologii, w szczególności sztucznej

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z 16 kwietnia 2021 roku w sprawie pogłębiającego się kryzysu praworządności i praw człowieka w Polsce

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z 16 kwietnia 2021 roku w sprawie pogłębiającego się kryzysu praworządności i praw człowieka w Polsce

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża głębokie zaniepokojenie pogłębiającym się kryzysem praworządności i praw człowieka w Polsce, który trwa od końca 2015 roku. Komisja zwraca uwagę, że konsekwencje tego kryzysu dotykają bezpośrednio obywateli Rzeczypospolitej i inne podmioty, nie mogące obecnie liczyć – w pespektywie systemowej – w ramach istniejącego w Polsce instrumentarium ochrony prawnej, ani na rzetelne postępowania przygotowawcze przed organami ścigania, ani na sądową kontrolę