Postępowania w sprawach o ustalenie płci. Przewodnik dla sędziów i pełnomocników

Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza do zapoznania się z publikacją pt. “Postępowania w sprawach o ustalenie płci. Przewodnik dla sędziów i pełnomocników” udostępnianą przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/postepowania-w-sprawach-o-ustalenie-plci-przewodnik-dla-sedziow-i-pelnomocnikow 

Po śmierci tureckiej prawniczki Ebru Timtik

Komisja Praw Człowieka KRRP z ogromnym smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci adwokatki Ebru Timtik, orędowniczki praw człowieka, która poniosła największą ofiarę, decydując się na trwający od 2.01.2020 r. protest głodowy w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Turcji. Mamy nadzieję, że to tragiczne wydarzenie przyczyni się do zmian w działaniu władz tureckich i do respektowania przez

List otwarty CCBE – wyraz poparcia dla dwóch tureckich prawników odbywających strajk głodowy

Aktualizacja: w dniu 28.08.2020 r. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE ze smutkiem poinformowała, że jeden z protestujących tureckich prawników, Ebru Timtik, zmarła w czwartek 27 sierpnia wieczorem. Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych informuje, że Komitet CCBE ds. praw człowieka Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE wystosował list otwarty będący wyrazem

Biuletyn Wolności Wypowiedzi IBA

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem w języku angielskim przygotowanym przez Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA – Biuletynem Wolności Wypowiedzi. W materiale poruszono następujące tematy na przykładzie konkretnych przypadków z różnych krajów: bezpieczeństwa narodowego i stosowania środków nadzwyczajnych, prawa do prywatności w kontekście inwigilacji, bezpieczeństwa dziennikarzy, prawa wolności wypowiedzi, a także praw cyfrowych i

Prawa człowieka a COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem w języku angielskim przygotowanym przez Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA nt. wpływu pandemii Sars-CoV-19 na prawa człowieka – to już kolejne wydanie tej publikacji przygotowywanej przez największą organizację prawniczą na świecie IBA. W materiale autorzy ponownie zwracają uwagę na sytuację grup szczególnie wrażliwych w tym  doświadczających przemocy domowej, osób

Zaproszenie do podpisania apelu ws. uwolnienia tureckich prawników strajkujących w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Turcji

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Krajowa Izba Radców Prawnych wraz z kilkoma międzynarodowymi organizacjami prawniczymi podpisała stanowisko będące głosem poparcia dla dwóch tureckich prawników, Ebru Timtika i Aytaç Ünsala, którzy od lutego 2020 r. prowadzą strajk głodowy. Protest ten jest wyrazem sprzeciwu względem braku poszanowania dla praworządności i praw człowieka w Turcji, a także

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie zajść w Warszawie po zatrzymaniu aktywistki LGBT+

Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Warszawie w dniach 7-8.08.2020 r. po zatrzymaniu aktywistki LGBT+, wyraża głębokie zaniepokojenie prezentowanymi przez media  i obrońców zatrzymanych relacjami z przebiegu interwencji policyjnych wobec osób biorących udział w demonstracjach na znak solidarności z zatrzymaną aktywistką LGBT+  wskazujących na użycie

IBA krytykuje plany Polski dot. wypowiedzenia konwencji stambulskiej

Informujemy, że Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA – największej na świecie organizacji prawniczej, skrytykował plany Polski dotyczące wypowiedzenia konwencji stambulskiej tj. Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Pełne stanowisko IBA dostępne jest na stronie internetowej IBA pod linkiem: https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=0aa8af4b-dec1-4ad1-b9c7-a941b37d5c2b  Współprzewodniczący Instytutu Praw Człowieka IBA oraz były sędzia Sądu Najwyższego Australii

Plan działania Komisji Europejskiej ws. digitalizacji wymiaru sprawiedliwości

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Komisja Europejska opublikowała plan działania ws. digitalizacji wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej („Roadmap on the digitalisation onf justice in the EU”) oraz zaprasza do zgłaszania uwag w tym przedmiocie w terminie do 10.09.2020 r. Tematyka jest uważana za istotną m.in. ze względu na pandemię Covid-19 w Europie, która pokazała,

Decyzja ETPC o zastosowaniu środka tymczasowego ws. osoby transpłciowej osadzonej w zakładzie karnym

Informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zdecydował o zastosowaniu środka tymczasowego w postaci umożliwienia podania leków hormonalnych niezbędnych do życia osadzonej w Zakładzie Karnym w Siedlcach Pani Weronice, która jest osobą transpłciową i na co dzień powinna stosować terapię hormonalną. Podczas pobytu w więzieniu terapia osadzonej została arbitralnie przerwana, a Pani Weronika przez

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie zapowiedzi wypowiedzenia Konwencji Rady Europy z dnia 11.04.2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (dalej „Konwencja stambulska”)

Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje o zaniechanie przez władze Rzeczpospolitej Polskiej działań, które miałyby prowadzić do wypowiedzenia przez Polskę Konwencji stambulskiej. Konwencja stambulska jest najbardziej zaawansowaną umową międzynarodową zajmującą się tak istotnym naruszeniem praw człowieka, jakim jest przemoc wobec kobiet i przemoc domowa. W swoich regulacjach przyjmuje zasadę całkowitego braku akceptacji

Odmowa wjazdu do Polski uchodźcom była bezprawna – wyrok ETPC 23.07.2020 r.

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że 23 lipca 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie M. K. i inni przeciwko Polsce (skargi nr 40503/17, 42902/17 oraz 43643/17), w którym orzekł, że odmowa wjazdu do Polski uchodźcom z Czeczenii na przejściu granicznym w Terespolu była bezprawna. Trybunał wskazał, że wnioski o udzielnie ochrony międzynarodowej składane