Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 czerwca 2020 roku

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża swoje głębokie zaniepokojenie wobec informacji o planowanych przez rząd turecki zmianach w prawie regulującym system wyborczy w tureckim samorządzie adwokackim. Zmiany mają doprowadzić do otwarcia w największych miastach Turcji dodatkowych alternatywnych Izb adwokackich oprócz obecnie działających, co wpłynie negatywnie na jedność samorządu prawników i spójność jego opinii oraz zwiększy

Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza do zapoznania się z następującymi dokumentami w załączeniu przekazanymi Krajowej Izbie Radców Prawnych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wykonującego funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur: Sprawozdaniem Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Wizyta w Polsce w dniach 9-18 lipca 2018 r.:  zalecenia i uwagi skierowane

ClientEarth rekrutuje na stanowisko “Lawyer – Climate and Forests Programme”

Informujemy, że międzynarodowa organizacja ClientEarth zajmująca się ochroną środowiska poprzez prawo prowadzi obecnie rekrutację w Warszawie na stanowisko “Lawyer – Climate and Forests Programme” oferując tym samym możliwość rozwijania wiedzy prawniczej i zdobywania nowych kompetencji w zakresie ochrony klimatu i zasobów leśnych. Podania można składać do 22.06.2020 r. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie

Zaproszenie na webinaria Komisji Praw Człowieka KRRP i PTPA

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego serdecznie zapraszają na cykl bezpłatnych webinariów pt. „Środowisko prawnicze na straży praw człowieka”, które poprowadzą ekspertki i ekspert w prezentowanych tematach, a będą to kolejno: 27.05.2020 o godz. 17.00 – apl. adw. Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, współzałożycielka

Rekrutacja na stanowisko „Assistant Lawyer – Poland” w ETPC

Informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu otworzył rekrutację na stanowisko „Assistant Lawyer – Poland”. Oprócz wykształcenia prawniczego konieczna jest m.in. znajomość języków angielskiego lub francuskiego. Zainteresowane osoby mogą składać podania do 29 czerwca 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w dokumencie w załączeniu, ogłoszenie dostępne jest także na stronie internetowej Europejskiego

Raport z wykonywania wyroków ETPCz przez Polskę za 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z „Raportem z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2019 r.”, który został przekazany Krajowej Izbie Radców Prawnych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Raport  został przyjęty w dniu 11.05.2020 r. przez Radę Ministrów i dostępny jest także w portalu gov.pl w części „dyplomacja” pod linkiem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/raporty-roczne-rzadu-na-temat-wykonywania-orzeczen-etpc  

Opinia OBWE – wybory prezydenckie 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk senacki nr 99) przygotowaną w językach polskim i angielskim przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Opinia dostępna jest w załączeniu oraz pod linkiem: https://www.osce.org/pl/odihr/elections/poland/451585

Prawa człowieka a Covid-19

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem w języku angielskim przygotowanym przez Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA nt. wpływu pandemii Sars-CoV-19 na prawa człowieka. W publikacji zwrócono uwagę na sytuację grup szczególnie wrażliwych w tym  doświadczających przemocy domowej, osób LGBTI, uchodźców, więźniów i innych osób pozbawionych wolności, a także ubiegających się o azyl oraz

Bezpłatna oferta e-learningowa ERA

Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA (Trewir, Niemcy) przygotowała bezpłatną ofertę e-learningową w języku angielskim. Obecnie dostępne są m.in. następujące e-prezentacje lub kursy online kierowane przede wszystkim do prawników: E-prezentacje nt. prawa europejskiego dotyczące problematyki imigracji i azylu: https://era-comm.eu/moodle/course/index.php?categoryid=36 E-prezentacje dotyczące tematu ochrony danych osobowych: https://era-comm.eu/moodle/course/index.php?categoryid=14 E-szkolenie nt. prawa antydyskryminacyjnego: https://era-comm.eu/moodle/course/index.php?categoryid=92 Pełną ofertę szkoleń online

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy nr 36) oraz o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (druk sejmowy nr 39)

Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych sprzeciwia się procedowaniu i uchwaleniu regulacji ujętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy nr 36) oraz w projekcie zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

ETPC – przedłużenie środków specjalnych

Informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka ETPC przedłużył o kolejne dwa miesiące środki specjalne związane z obecną pandemią COVID-19. Obejmują one m.in. zawieszenie terminu do wniesienia skargi i innych terminów procesowych. Zapraszamy do zapoznania się z nieoficjalnym tłumaczeniem komunikatu na język polski dostępnym w załączeniu przekazanym z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z kolei z informacją wystosowaną