Sprawozdanie z trzeciego posiedzenia grupy CDDH-EXP

Publikujemy sprawozdanie z trzeciego posiedzenia Grupy Redakcyjnej Rady Europy ds. swobody wypowiedzi i jej relacji z innymi prawami człowieka (Drafting Group on Freedom of Expression and Links to Other Human Rights, CDDH-EXP) przekazane przez  Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przedmiotem posiedzenia była analiza projektu Przewodnika po dobrych praktykach

Spotkanie przedstawicieli komisji praw człowieka Okręgowych Izb Radców Prawnych – 11 maja 2018 r. w Warszawie

W dniu 11 maja br. z inicjatywy Komisji Praw Człowieka KRRP odbyło się spotkanie przedstawicieli okręgowych izb radców prawnych zaangażowanych w prace komisji lub podejmujących działania służące ochronie praw człowieka oraz współpracujących z organizacjami pozarządowymi lub samorządowymi.

Sytuacja prawników w Kolumbii

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją dostępną pod aktywnymi linkami na temat sytuacji prawników w Kolumbii. Materiały zostały przekazane przez organizację „Prawnicy dla prawników” (ang.: Lawyers for Lawyers L4L), której misją jest pomoc prawnikom znajdującym się w niebezpieczeństwie w związku z wykonywanym zawodem w różnych regionach świata. Organizacja „Prawnicy dla prawników” opublikowała wywiad z

Informacja o wydarzeniu – „Okrągły Stół: państwo bez tortur?” – 22 maja 2018 r.

We wtorek 22 maja br. w Warszawie z inicjatywy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odbędzie się spotkanie „Okrągły stół: państwo bez tortur?”. Jego przedmiotem będzie dyskusja dotycząca międzynarodowych standardów prewencyjnego monitorowania miejsc detencji oraz zapobiegania torturom w Polsce. Zachęcamy Państwa do udziału w

Spotkanie ws. tłumaczeń orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – 18 kwietnia 2018 r.

W środę 18 kwietnia br. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było ustalenie praktycznych zasad współpracy przy realizacji projektu tłumaczeniowego dotyczącego przygotowywania tłumaczeń pisemnych w języku polskim wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Stan praw człowieka w Arabii Saudyjskiej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją dostępną w załączniku oraz pod aktywnymi linkami na temat stanu praw człowieka w Arabii Saudyjskiej. Materiały zostały przekazane przez Centrum Praw Człowieka Zatoki Perskiej (Gulf Centre for Human Rights GC4HR). GC4HR zauważa, że pomimo członkostwa Arabii Saudyjskiej w Radzie Praw Człowieka ONZ, w kraju tym ciągle dochodzi do

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji

Podjęta przez Parlament Europejski w dniu 8 lutego br. rezolucja (2018/2527(RSP) jest efektem napiętej sytuacji politycznej w Turcji trwającej de facto od lipca 2016 r., kiedy doszło w Turcji do udaremnionej próby zamachu stanu. W styczniu 2018 r. turecki parlament ponownie wydłużył czas obowiązywania stanu wyjątkowego o kolejne trzy miesiące. Obserwuje się, że stan wyjątkowy

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  19-25 LUTEGO 2018

W najbliższych dniach tj. od 19 do 25 lutego zorganizowany zostanie po raz kolejny „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”. Wybór tego terminu związany jest z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw ustanowionym przez Sejm na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku – jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na

Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu ds ETPCz

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją (w załączeniu) statystyk dotyczących liczby spraw przeciwko Polsce rozstrzygniętych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2017 r. , które zgodnie z treścią wyroków ETPCz Polska zobowiązana jest wykonać i  których wykonanie monitoruje Komitet Ministrów. Zakres tematyczny spraw, które są w trakcie wykonywania przez Polskę jest szeroki, a największe grupy spraw