Aktualne informacje związane z sytuacją prawników w Turcji – 26.09.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem w języku angielskim zawierającym bieżące informacje dotyczące trudnej sytuacji prawników w Turcji – w ostatnich dniach doszło do wielu kolejnych aresztowań. Tym samym Śmierć Ebru Timtik niestety nie zakończyła prześladowań tureckich prawników. Nadal potrzebują oni wsparcia międzynarodowej społeczności prawników, a także nagłaśniania ich sytuacji w mediach zagranicznych. Załączony raport został przekazany i podpisany przez czterech indywidualnych tureckich prawników, są nimi:

Raport ODIHR nt. tegorocznych wyborów prezydenckich w Polsce

Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza do zapoznania się z raportem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka ODIHR nt. wyborów prezydenckich przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28 czerwca i 12 lipca 2020 r. Dokument dostępny jest w języku angielskim w załączeniu oraz na stronie internetowej ODIHR pod linkiem: https://www.osce.org/odihr/elections/poland/464601

List poparcia CCBE dla prawnika i działacza na rzecz praw człowieka Abdullaha Al-Shamlawi z Bahrajnu

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE regularnie przygotowuje listy kierowanie do władz państwowych różnych krajów wyrażające poparcie dla zagrożonych prawników w wielu częściach świata oraz wyrażające prośbę o poszanowanie ich praw. Listy publikowane są na bieżąco na stronie internetowej CCBE pod linkiem: https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/defence-of-the-defenders/ Dzisiaj zapraszamy Państwa do zapoznania się z listem CCBE z dnia 02.09.2020 r. kierowanym do Króla Bahrajnu Hamada

Prezydium KRRP wyraziło poparcie dla listu otwartego w związku z zatrzymaniem białoruskich prawników Ilyi Salei i Maksima Znak

Informujemy, że Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło decyzję o poparciu listu otwartego w związku z zatrzymaniem białoruskich prawników Ilyi Salei i Maksima Znak, będącego wyrazem zaniepokojenia sytuacją na Białorusi i wezwaniem do uwolnienia zatrzymanych prawników. Dokument podpisało ponad 70 organizacji pozarządowych i prawniczych z ponad 20 krajów na świecie. Jednym z głównych inicjatorów akcji jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka: https://www.hfhr.pl/stanowisko-organizacji-pozarzadowych-i-prawniczych-ws-aresztowania-bialoruskich-adwokatow-2/ Dodatkowo informujemy, że list mogą podpisywać również

Kluczowe sprawy przed ETPC w 2020 roku

Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza do zapoznania się z dokumentem w języku angielskim Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To podsumowanie najważniejszych i najciekawszych spraw rozpatrzonych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w pierwszym półroczu 2020 roku. Sprawy zostały uporządkowane m.in. wedle problematyki regulowanej przez poszczególne artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także wedle wnioskodawców i pozwanych państw. Materiał można pobrać także bezpośrednio na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zapraszamy radców prawnych do przesyłania zgłoszeń na kurs online programu HELP Rady Europy nt. bioetyki

Formularz rejestracyjny online:  https://helpbioetyka.webankieta.pl/ Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie na temat europejskich standardów bioetycznych. Szkolenie odbywać się będzie online od września 2020 r. i realizowane będzie przez platformę online przez ok. 2-3 miesiące. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona. Spotkanie inaugurujące kurs w formule

Postępowania w sprawach o ustalenie płci. Przewodnik dla sędziów i pełnomocników

Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza do zapoznania się z publikacją pt. “Postępowania w sprawach o ustalenie płci. Przewodnik dla sędziów i pełnomocników” udostępnianą przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/postepowania-w-sprawach-o-ustalenie-plci-przewodnik-dla-sedziow-i-pelnomocnikow 

Po śmierci tureckiej prawniczki Ebru Timtik

Komisja Praw Człowieka KRRP z ogromnym smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci adwokatki Ebru Timtik, orędowniczki praw człowieka, która poniosła największą ofiarę, decydując się na trwający od 2.01.2020 r. protest głodowy w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Turcji. Mamy nadzieję, że to tragiczne wydarzenie przyczyni się do zmian w działaniu władz tureckich i do respektowania przez nie praworządności i praw człowieka w Turcji.  Wierzymy, że to dzięki jej ofierze drugi z tureckich prawników – Aytaç Ünsal,

List otwarty CCBE – wyraz poparcia dla dwóch tureckich prawników odbywających strajk głodowy

Aktualizacja: w dniu 28.08.2020 r. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE ze smutkiem poinformowała, że jeden z protestujących tureckich prawników, Ebru Timtik, zmarła w czwartek 27 sierpnia wieczorem. Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych informuje, że Komitet CCBE ds. praw człowieka Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE wystosował list otwarty będący wyrazem poparcia dla dwóch tureckich prawników Ebru Timtik i Aytaç Ünsal,

Biuletyn Wolności Wypowiedzi IBA

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem w języku angielskim przygotowanym przez Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA – Biuletynem Wolności Wypowiedzi. W materiale poruszono następujące tematy na przykładzie konkretnych przypadków z różnych krajów: bezpieczeństwa narodowego i stosowania środków nadzwyczajnych, prawa do prywatności w kontekście inwigilacji, bezpieczeństwa dziennikarzy, prawa wolności wypowiedzi, a także praw cyfrowych i ograniczania dostępu do internetu. W biuletynie autorzy przyjrzeli się także sytuacji w Polsce w kontekście

Prawa człowieka a COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem w języku angielskim przygotowanym przez Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA nt. wpływu pandemii Sars-CoV-19 na prawa człowieka – to już kolejne wydanie tej publikacji przygotowywanej przez największą organizację prawniczą na świecie IBA. W materiale autorzy ponownie zwracają uwagę na sytuację grup szczególnie wrażliwych w tym  doświadczających przemocy domowej, osób LGBTI, uchodźców, więźniów i innych osób pozbawionych wolności, a także ubiegających się o azyl

Zaproszenie do podpisania apelu ws. uwolnienia tureckich prawników strajkujących w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Turcji

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Krajowa Izba Radców Prawnych wraz z kilkoma międzynarodowymi organizacjami prawniczymi podpisała stanowisko będące głosem poparcia dla dwóch tureckich prawników, Ebru Timtika i Aytaç Ünsala, którzy od lutego 2020 r. prowadzą strajk głodowy. Protest ten jest wyrazem sprzeciwu względem braku poszanowania dla praworządności i praw człowieka w Turcji, a także łamania zasady niezależności wymiaru sprawiedliwości oraz braku prawa do rzetelnego