Spotkanie ws. tłumaczeń orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – 18 kwietnia 2018 r.

W środę 18 kwietnia br. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było ustalenie praktycznych zasad współpracy przy realizacji projektu tłumaczeniowego dotyczącego przygotowywania tłumaczeń pisemnych w języku polskim wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Stan praw człowieka w Arabii Saudyjskiej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją dostępną w załączniku oraz pod aktywnymi linkami na temat stanu praw człowieka w Arabii Saudyjskiej. Materiały zostały przekazane przez Centrum Praw Człowieka Zatoki Perskiej (Gulf Centre for Human Rights GC4HR). GC4HR zauważa, że pomimo członkostwa Arabii Saudyjskiej w Radzie Praw Człowieka ONZ, w kraju tym ciągle dochodzi do

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji

Podjęta przez Parlament Europejski w dniu 8 lutego br. rezolucja (2018/2527(RSP) jest efektem napiętej sytuacji politycznej w Turcji trwającej de facto od lipca 2016 r., kiedy doszło w Turcji do udaremnionej próby zamachu stanu. W styczniu 2018 r. turecki parlament ponownie wydłużył czas obowiązywania stanu wyjątkowego o kolejne trzy miesiące. Obserwuje się, że stan wyjątkowy

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  19-25 LUTEGO 2018

W najbliższych dniach tj. od 19 do 25 lutego zorganizowany zostanie po raz kolejny „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”. Wybór tego terminu związany jest z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw ustanowionym przez Sejm na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku – jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na

Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu ds ETPCz

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją (w załączeniu) statystyk dotyczących liczby spraw przeciwko Polsce rozstrzygniętych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2017 r. , które zgodnie z treścią wyroków ETPCz Polska zobowiązana jest wykonać i  których wykonanie monitoruje Komitet Ministrów. Zakres tematyczny spraw, które są w trakcie wykonywania przez Polskę jest szeroki, a największe grupy spraw

24 stycznia – „Dzień Zagrożonego Prawnika” – Egipt

24 stycznia 2018 r. już po raz ósmy obchodzić będziemy Dzień Zagrożonego Prawnika („The Day of the Endangered Lawyer”). W tym roku temat przewodni koncentrować się będzie wokół niezmiernie trudnej sytuacji prawników w Egipcie – szczególnie tych zaangażowanych w działania na rzecz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Wiele międzynarodowych organizacji pozarządowych w tym Amnesty International

Dzień Praw Człowieka

10 grudnia obchodziliśmy Dzień Praw Człowieka ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dla mieszkańców Europy aktem o szczególnym znaczeniu jest Europejska Konwencja Praw Człowieka gwarantująca szereg praw, w szczególności tych o charakterze podstawowym. Należy do nich m.in. prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Konwencja wskazuje też

Warsztaty poświęcone wzmożonej działalności w przedmiocie praw człowieka

Warsztaty poświęcone wzmożonej działalności w przedmiocie praw człowieka

W dniu 17 listopada br. z inicjatywy Komisji Praw Człowieka KRRP odbyło się spotkanie o charakterze warsztatów mające na celu zachęcenie okręgowych izb radców prawnych do wzmożonej działalności w przedmiocie praw człowieka, w szczególności poprzez powoływanie pełnomocników lub tworzenie komisji praw człowieka mogących na stałe zajmować się tego rodzaju tematyką przy okręgowych izbach radców prawnych.