Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie zajść w Warszawie po zatrzymaniu aktywistki LGBT+

Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Warszawie w dniach 7-8.08.2020 r. po zatrzymaniu aktywistki LGBT+, wyraża głębokie zaniepokojenie prezentowanymi przez media  i obrońców zatrzymanych relacjami z przebiegu interwencji policyjnych wobec osób biorących udział w demonstracjach na znak solidarności z zatrzymaną aktywistką LGBT+  wskazujących na użycie siły nieproporcjonalnej do okoliczności oraz na niehumanitarne traktowanie zatrzymanych nakierowane w szczególności na osoby demonstrujące przynależność do mniejszości

IBA krytykuje plany Polski dot. wypowiedzenia konwencji stambulskiej

Informujemy, że Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA – największej na świecie organizacji prawniczej, skrytykował plany Polski dotyczące wypowiedzenia konwencji stambulskiej tj. Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Pełne stanowisko IBA dostępne jest na stronie internetowej IBA pod linkiem: https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=0aa8af4b-dec1-4ad1-b9c7-a941b37d5c2b  Współprzewodniczący Instytutu Praw Człowieka IBA oraz były sędzia Sądu Najwyższego Australii Michael Kirby podkreślił w komunikacie IBA znaczącą rolę konwencji w zapobieganiu

Plan działania Komisji Europejskiej ws. digitalizacji wymiaru sprawiedliwości

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Komisja Europejska opublikowała plan działania ws. digitalizacji wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej („Roadmap on the digitalisation onf justice in the EU”) oraz zaprasza do zgłaszania uwag w tym przedmiocie w terminie do 10.09.2020 r. Tematyka jest uważana za istotną m.in. ze względu na pandemię Covid-19 w Europie, która pokazała, że cyfryzacja funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w znacznym stopniu może stać się koniecznością – dostęp do sądu

Decyzja ETPC o zastosowaniu środka tymczasowego ws. osoby transpłciowej osadzonej w zakładzie karnym

Informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zdecydował o zastosowaniu środka tymczasowego w postaci umożliwienia podania leków hormonalnych niezbędnych do życia osadzonej w Zakładzie Karnym w Siedlcach Pani Weronice, która jest osobą transpłciową i na co dzień powinna stosować terapię hormonalną. Podczas pobytu w więzieniu terapia osadzonej została arbitralnie przerwana, a Pani Weronika przez 18 dni pozostawała bez leków, co zagrażało jej zdrowiu i życiu. Czyn taki wypełniałby znamiona

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie zapowiedzi wypowiedzenia Konwencji Rady Europy z dnia 11.04.2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (dalej „Konwencja stambulska”)

Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje o zaniechanie przez władze Rzeczpospolitej Polskiej działań, które miałyby prowadzić do wypowiedzenia przez Polskę Konwencji stambulskiej. Konwencja stambulska jest najbardziej zaawansowaną umową międzynarodową zajmującą się tak istotnym naruszeniem praw człowieka, jakim jest przemoc wobec kobiet i przemoc domowa. W swoich regulacjach przyjmuje zasadę całkowitego braku akceptacji dla jakiejkolwiek formy tego typu przemocy (art.

Odmowa wjazdu do Polski uchodźcom była bezprawna – wyrok ETPC 23.07.2020 r.

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że 23 lipca 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie M. K. i inni przeciwko Polsce (skargi nr 40503/17, 42902/17 oraz 43643/17), w którym orzekł, że odmowa wjazdu do Polski uchodźcom z Czeczenii na przejściu granicznym w Terespolu była bezprawna. Trybunał wskazał, że wnioski o udzielnie ochrony międzynarodowej składane przez uchodźców z Czeczenii były wielokrotnie ignorowane przez polską Straż Graniczną. Naruszono w szczególności następujące artykuły Europejskiej Konwencji

BRPO online podczas 26. POL’AND’ROCK FESTIVAL 2020

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich organizuje swój „wirtualny namiot” podczas Festiwalu POL’AND’ROCK w formule online 31.07.2020 r. Wiodącym tematem wydarzenia będą braki systemowe w Polsce, które uwidoczniła pandemia. Szczegółowe informacje w tym pełny program wydarzenia dostępne są na stronie BRPO pod tym linkiem. Debaty i spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich udostępniane będą na kanale youtube Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.youtube.com/c/RzecznikPrawObywatelskich

ETPCz w obronie praworządności w Polsce – webinar

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego zaprasza na webinarium o roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obronie praworządności w Polsce, które odbędzie się w poniedziałek 27 lipca o godz. 14–17. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP, pana Adama Bodnara.

Poszukiwani prawnicy do projektu w Jordanii – praworządność

Informujemy, że Adwokatura hiszpańska poszukuje prawników, którzy chcieliby się zaangażować w projekt w Jordanii pt. „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości i umocnienie praworządności w Jordanii – dążąc do efektywnego i zrównoważonego systemu pomocy prawnej”. Konieczna jest znajomość języka angielskiego. Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z organizatorem, szczegóły dostępne są pod linkiem: https://www.abogacia.es/servicios/colegio/experto-en-proyectos-internacionales/  Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza do zainteresowania się tą inicjatywą!

Sprawy osób LGBT przed ETPC

Zapraszamy do zapoznania się z raportami komunikacyjnymi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ETPC (w załączeniu) w języku angielskim dotyczącymi spraw LGBT (w tym problematyki niemożności sformalizowania związku, niemożności uznania związku zawartego za granicą, kwestii podatkowych etc.) – to informacja dla polskiego rządu o sześciu skargach skierowanych przeciwko Polsce dotyczących osób LGBT. Materiały zostały zakomunikowane 20.06.2020 r. i są oficjalnie dostępne w bazie orzecznictwa HUDOC ETPC. Dodatkowe informacje

Nagrody ”Justitia 2020″ – Inicjatywa Kobiety w Prawie

Nagrody ”Justitia 2020″ – Inicjatywa Kobiety w Prawie

Nagrody „Justitia 2020” – Inicjatywa Kobiety w Prawie Informujemy, że „Inicjatywa Kobiety w Prawie” (ang. The Women in Law Initiative) organizuje w dniu 19.11.2020 r. o godz. 18.30 wydarzenie „Justitia Awards 2020”, podczas którego zostaną wręczone nagrody dla najlepszych prawniczek. Uroczystość odbędzie się w Pałacu Sprawiedliwości w Wiedniu, w Austrii. Podczas wydarzenia Cherie Blair ma odebrać nagrodę specjalną przewidzianą dla organizacji. Szczegóły organizacyjne dostępne są