Życzenia z okazji Dnia Kobiet w imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Życzenia z okazji Dnia Kobiet w imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego życzę wszystkim Paniom reprezentującym zawody zaufania publicznego satysfakcji zawodowej, sukcesów we wszystkich dziedzinach życia oraz wszelkiej pomyślności.
Niech Wasze kompetencje, mądrość i oddanie misji zawodowej zostaną należycie docenione.
Życzę wszystkiego, co najlepsze!

Włodzimierz Chróścik
Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Wideospotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Wideospotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Przygotowanie nagrań szkoleń e-learningowych dla aplikantów radcowskich, organizacja Turnieju Arbitrażowego dla Studentów Szkół Wyższych, przyznanie honorowego patronatu KRRP Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Legal Tech – to najważniejsze kwestie poruszone podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 7 marca w formule zdalnej. Wideospotkanie otworzył Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. W pierwszej kolejności przedstawiono projekty