Zmiany w kpc – Sejm podjął decyzję

Zmiany w kpc – Sejm podjął decyzję

Sejm w dniu 28 maja 2021 r. rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm dnia 20 kwietnia 2021 r. Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzając nowe przepisy w zakresie doręczeń

Aktywność Komisji Krajowej Rady Radców Prawnych w maju 2021

Aktywność Komisji Krajowej Rady Radców Prawnych w maju 2021

Jubileusz samorządu, sytuacja na Białorusi, niezależność prawników, współpraca z prawnikami z Hongkongu, konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych, przygotowanie do egzaminów zawodowych to główne tematy, którymi w maju zajęły się Komisje KRRP. W mijającym miesiącu odbyły się posiedzenia: Komisji Praw Człowieka, Komisji Aplikacji,  Komisji Promocji Zawodu, Komisji Doskonalenia Zawodowego oraz inne spotkania merytoryczne i szkoleniowe w ramach działania Komisji KRRP. Realizacja powyższych wydarzeń przebiegała w różnych formułach, od stacjonarnych

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z 28 maja 2021 roku w sprawie pozbawienia prawa do obrony białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z 28 maja 2021 roku w sprawie pozbawienia prawa do obrony białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza

Komisja Praw Człowieka z głębokim zaniepokojeniem przyjęła informację o aresztowaniu opozycjonisty białoruskiego Ramana Pratasiewicza oraz jego partnerki, studentki Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego – Sofii Sapiegi, które miało miejsce 23 maja 2021 r. na lotnisku w Mińsku. Do aresztowania doszło w wyniku bezprawnego wymuszenia lądowania samolotu pasażerskiego relacji Ateny-Wilno, przemieszczającego się w białoruskiej strefie powietrznej. Komisja wskazuje, że jest to bezprecedensowy akt terroru, za który uważa się m.in. uprowadzenie samolotu.

IX Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych – podsumowanie wydarzenia

IX Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych – podsumowanie wydarzenia

Blisko 230 osób reprezentujących pion dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych oraz izb okręgowych uczestniczyło w IX Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych, która odbyła się w dniach 24-25 maja 2021 r. we Wrocławiu. Wydarzenie miało charakter hybrydowy. Większość prelegentów była na miejscu konferencji, uczestnicy, czyli rzecznicy i sędziowie sądów dyscyplinarnych z całej Polski oraz przedstawiciele Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu brali w niej udział zdalnie. Głównym punktem