II Kongres Prawników Polskich zakończony

1 czerwca w Poznaniu odbył się II Kongres Prawników Polskich. Organizatorami kongresu były Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Podczas kongresu, w którym udział wzięło blisko tysiąc przedstawicieli zawodów prawniczych, dyskutowano o aktualnych, ważnych z punktu widzenia obywatela, problemach dotyczących polskiego wymiaru sprawiedliwości, prawie obywateli do sądów, zmianach w sądownictwie administracyjnym czy przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Poznański kongres był kontynuacją działań głównych środowisk prawniczych, zapoczątkowanych na pierwszym kongresie, który odbył się 20 maja 2017 r. w Katowicach.

Radcowie prawni mediatorzy spotkali się w Poznaniu

Zasady komunikacji asertywnej i negocjacje w sytuacjach kryzysowych były tematem szkoleń, jakie odbyły się w dniach 30 maja–1 czerwca br. w Poznaniu przy okazji ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli 19 ośrodków mediacji okręgowych izb radców prawnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Tym razem organizatorem spotkania był r.pr. Grzegorz Lorych – pełnomocnik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Poznaniu, przy wsparciu Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.