Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w związku z projektami rozporządzeń w sprawie stawek radcowskich

Prezes KRRP wydał oświadczenie w związku z opublikowanymi na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projektami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.