Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2016 w sprawie wolności mediów i dostępu obywateli do informacji

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2016 w sprawie wolności mediów i dostępu obywateli do informacji

Obowiązująca w każdej demokracji wolność słowa oznacza prawo dostępu do informacji. Prawo to wyraża się w wolności mediów i wolności dostępu społeczeństwa do informacji za pośrednictwem mediów. Naruszeniem tego prawa jest zamierzone wprowadzenie ograniczeń dla dziennikarzy relacjonujących pracę sejmu.

Informacja prasowa

Informacja prasowa

Krajowa Rada Radców Prawnych wystąpiła do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu o informacje w sprawie doniesień medialnych dotyczących przedstawienia zarzutów pełnomocnikom w związku z posłużeniem się nierzetelnymi dokumentami w postaci zwolnień lekarskich w toku czynności procesowych.