Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego stwierdzenia niezgodności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z Konstytucją RP w dniu 10 marca 2022 r.

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego stwierdzenia niezgodności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z Konstytucją RP w dniu 10 marca 2022 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża przekonanie, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie o sygn. akt K 7/21 zmierza do zniesienia gwarantowanej Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. (Konwencja) ochrony praw indywidualnych i odebrania obywatelom możliwości ubiegania się o skuteczną ochronę ich praw przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC). Powołane rozstrzygnięcie TK przekroczyło określony

List Prezesa KRRP do Prezes Ukraińskiej Krajowej Rady Adwokackiej

List Prezesa KRRP do Prezes Ukraińskiej Krajowej Rady Adwokackiej

W związku z trwającą agresją Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy, Włodzimierz Chróścik w imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych przesłał list do Prezes Ukraińskiej Krajowej Rady Adwokackiej (UNBA), w którym wyraził szczere współczucie oraz zadeklarował wielowymiarowe wsparcie dla obywateli Ukrainy, w tym pomoc prawną w ramach uruchomionego Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej. Treść listu publikujemy poniżej.

Wideospotkanie Krajowej Rady Radców Prawnych

Wideospotkanie Krajowej Rady Radców Prawnych

Uruchomienie Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, obchody jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych, sprawozdania z działań realizowanych w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej, sprawozdania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji oraz poszczególnych komisji KRRP, a także sprawy finansowe były głównymi tematami poruszonymi podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 11 marca br. w trybie online. Na początku posiedzenia Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik poinformował członków KRRP o najważniejszych inicjatywach podjętych