Komunikat prasowy w sprawie opinii amicus curiae dla Trybunału Konstytucyjnego

Komunikat prasowy w sprawie opinii amicus curiae dla Trybunału Konstytucyjnego

Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski w dniu 12 lutego b.r. otrzymał od Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego zawiadomienie o wyznaczeniu na dni 8 i 9 marca b.r. terminu rozprawy w sprawie wniosków o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.