Z prasy: Rankingi i reformy

Z prasy: Rankingi i reformy

Wśród krajów Unii Europejskiej w wydatkach na sądownictwo (0,5 proc. PKB) mamy miejsce na pudle. Jesteśmy powyżej środka w stawce, gdy chodzi o nasycenie profesjonalnymi prawnikami (108 na 100 tys. mieszkańców). Znacznie wyższe niż u sąsiadów jest u nas przekonanie o niezależności sądów od władzy wykonawczej (45 proc. badanych wobec np. 21 proc. na Słowacji). Te trzy wybrane z ostatniego raportu Komisji Europejskiej dane zasługują na szczególny komentarz.