Spotkanie z młodymi radcami prawnymi

Spotkanie z młodymi radcami prawnymi

27 października 2015 r. w siedzibie KRRP w Warszawie Prezes KRRP Dariusz Sałajewski, w towarzystwie innych członków Prezdium KRRP, spotkał się z grupą młodych radców prawnych. W trakcie spotkania omawiano kwestie związane z funkcjonowaniem młodych radców na rynku usług prawnych i w działalności samorządu. W licznym gronie reprezentantów najmłodszego pokolenia podnoszono – w duchu realizacji