Konferencja prasowa – 30 lipca o godz. 16.00

Centrum Prasowe KRRP zaprasza na konferencję prasową: czwartek, 30 lipca 2015, Hotel Mercure Warszawa Centrum, godz. 16,00 temat: nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące opłat za czynności radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego (wobec trudności negocjacyjnych i kontrowersji z tym związanych) W związku z toczącymi się od wielu tygodni rozmowami – konsultacjami dotyczącymi przygotowania

Stanowisko do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3643)

W toku prac legislacyjnych znajduje się obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3643). Założeniem projektu jest wyeliminowanie utrudnień w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa poprzez zmniejszenie obciążania Prokuratorii Generalnej sprawami mniejszej wagi oraz przyznanie Generalnej nowej kompetencji tj. przejmowania na polecenie Prezesa

Kolejne spotkanie grupy eksperckiej w sprawie opłat za czynności radców prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 28 lipca br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej, utworzonej dla przygotowania projektów nowych rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. W posiedzeniu Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali wiceprezesi KRRP – Arkadiusz Bereza i Zbigniew Pawlak oraz współpracownicy kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – dr

Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

24 lipca br. Senat RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia tego projektu do Sejmu. Projekt ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku TK z 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11), w którym Trybunał orzekł m.in. o niezgodności określonych przepisów