Pożegnanie

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Radcy Prawnego Dariusza Sałajewskiego Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji w latach 2013–2016 zaangażowanego w budowanie i rozwój samorządu radców prawnych od początku jego istnienia, zarówno na szczeblu krajowym, jak i okręgowym, pełniącego wiele funkcji samorządowych, w tym m.in. Wiceprezesa KRRP VII i VIII kadencji oraz wieloletniego członka Krajowej Rady Radców Prawnych, a także Wicedziekana Rady Okręgowej Izby

Zaproszenie do współpracy w ramach Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Zaproszenie do współpracy w ramach Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Zapraszamy prawników ze wszystkich samorządów prawniczych oraz innych organizacji do współpracy w grupach wolontariuszek i wolontariuszy wspierających punkty informacji prawnej współpracujące z Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dedykowanym osobom pokrzywdzonym działaniami wojennymi w Ukrainie. Ponadto zachęcamy do zgłaszania punktów pomocy prawnej w poszczególnych miejscowościach na terenie całej Polski, które zostałyby włączone do bazy punktów koordynowanych przez Centrum. Pozwoli to zbudować mapę pomocy prawnej w Polsce.

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego stwierdzenia niezgodności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z Konstytucją RP w dniu 10 marca 2022 r.

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego stwierdzenia niezgodności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z Konstytucją RP w dniu 10 marca 2022 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża przekonanie, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie o sygn. akt K 7/21 zmierza do zniesienia gwarantowanej Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. (Konwencja) ochrony praw indywidualnych i odebrania obywatelom możliwości ubiegania się o skuteczną ochronę ich praw przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC). Powołane rozstrzygnięcie TK przekroczyło określony