Informacja o spotkaniu Ministra Sprawiedliwości w dniu 25 czerwca 2015 r. z przedstawicielami władz samorządów radców prawnych i adwokatów

Poniżej zamieszczamy informację Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie spotkania Ministra Sprawiedliwości z przedstawicielami władz samorządów radców prawnych i adwokatów:   Minister Borys Budka rozmawiał z władzami samorządów adwokatów i radców prawnych W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się dzisiaj (25 czerwca 2015 r.) spotkanie Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki z przedstawicielami Krajowej Rady Radców

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331)

10 czerwca miało miejsce posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, w której brali udział Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza i eksperci Ośrodka. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331). Projekt ustawy w brzmieniu przyjętym w sprawozdaniu Komisji z 10

Odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

W pierwszym dniu trwającego właśnie 95 posiedzenia Sejmu obecnej kadencji (23-25 czerwca 2015 r.) w godzinach wieczornych miało miejsce drugie czytanie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za uchwaleniem ustawy. Do sprawozdania połączonych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (przyjętego na

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej skierowany do drugiego czytania w Sejmie

W dniu 22 czerwca br. połączone Komisje Sejmowe Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego bez sprzeciwów przyjęły, jedynie z poprawkami legislacyjnymi o charakterze technicznym, sprawozdanie podkomisji powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa (część dotycząca informacji prawnej została usunięta). Żaden z posłów nie przejął poprawek zgłaszanych konsekwentnie przez