Spotkanie Prezydium KRRP i Dziekanów Rad OIRP we Wrocławiu

Spotkanie Prezydium KRRP i Dziekanów Rad OIRP we Wrocławiu

Członkowie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i Dziekani Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych przedyskutowali na spotkaniu we Wrocławiu 20 maja br. dalsze działania w związku z wnioskiem grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą regulacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. dotyczący zasad przynależności radców prawnych do samorządu zawodowego. Omówiono

Nowy numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Nowy numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Zachęcamy do lektury numeru 1/2022 kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”.  Wśród tekstów znajdujących się w bieżącym numerze jako pierwszy publikowany jest artykuł Bogusława Sołtysa pt. „Rola radców prawnych w sygnalizacji naruszenia prawa”. Tekst ten dotyczy projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w zakresie dotyczącym radców prawnych czy – szerzej – zawodów prawniczych świadczących pomoc

Program ubezpieczeniowy dla radców prawnych. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w praktyce – webinarium 9 czerwca

Program ubezpieczeniowy dla radców prawnych. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w praktyce – webinarium 9 czerwca

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza radców prawnych na webinarium „Program ubezpieczeniowy dla radców prawnych. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w praktyce”, poruszające m.in. tematykę zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych, rozróżnienia regulacji w odniesieniu do ochrony obowiązkowej i nadwyżkowej (tj. problematyka niedoubezpieczenia), zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela, postępowania likwidacyjnego w praktyce (tj. etapów postępowania, roli brokera, przyczyn odmów, z

„Radcy prawni i ich wartości. Status zawodu radcy prawnego, niezależność, konflikt interesów i tajemnica zawodowa” – podsumowanie webinaru

„Radcy prawni i ich wartości. Status zawodu radcy prawnego, niezależność, konflikt interesów i tajemnica zawodowa” – podsumowanie webinaru

Granice ingerencji klienta w wykonywanie czynności zawodowych radcy, ochrona tajemnicy zawodowej w erze Pegasusa, unikanie konfliktów interesów i godność zawodu radcy prawnego to główne tematy, wokół których skupiła się dyskusja na drugim spotkaniu z cyklu „Zawód z zasadami”. Zorganizowany 18 maja webinar pod nazwą „Radcy prawni i ich wartości. Status zawodu radcy prawnego, niezależność, konflikt interesów i tajemnica zawodowa” śledziło na platformie Zoom ok. 100 uczestników.