Współpraca ze Stowarzyszeniem Prawników Hongkongu

Współpraca ze Stowarzyszeniem Prawników Hongkongu

Za samorządem radców prawnych kolejny krok na drodze do poszerzenia międzynarodowej współpracy. Dnia 20 maja 2021 roku odbyło się spotkanie online przedstawicieli Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Stowarzyszenia Prawników Hongkongu – The Law Society of Hong Kong. Celem spotkania było rozwinięcie współpracy oraz wymiana doświadczeń. Tematem rozmów były m.in. zmiany komunikacyjne i organizacyjne wynikające z pandemii, także te związane z nowymi technologiami, praktyka prawna

18 maja rozpoczął się egzamin radcowski 2021

18 maja rozpoczął się egzamin radcowski 2021

W dniach 18-21 maja 2021 roku 2157 aplikantów radcowskich oraz 391 osób bez odbycia aplikacji (art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) przystąpi do egzaminu radcowskiego. – W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, egzamin radcowski jest szczególnym wyzwaniem zarówno dla zdających, jak i organizatorów. Otrzymaliśmy wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące wymogów sanitarnych, jakim ma podlegać organizacja wydarzenia i dostosowaliśmy się

„Niezależność prawników – współczesne wyzwania” –  podsumowanie konferencji

„Niezależność prawników – współczesne wyzwania” –  podsumowanie konferencji

„Niezależność prawników – współczesne wyzwania” to tytuł konferencji, która odbyła się online w środę 12 maja 2021 r. Organizatorami wydarzenia były Krajowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oraz Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL. Konferencja  „Niezależność prawników – współczesne wyzwania” zgromadziła około 130 uczestników, przede wszystkim radców prawnych i aplikantów radcowskich z okręgowych izb radców prawnych z całej Polski, a także prawników z zagranicy,

II sesja online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego – zgłoszenia do czwartku 20.05.2021.

II sesja online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego – zgłoszenia do czwartku 20.05.2021.

UWAGA! Informujemy, iż limit miejsc został wyczerpany. W związku z powyższym zgłoszenia, które wpłyną do najbliższego czwartku, znajdą się na liście rezerwowej. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie programem CRIMILAW. Już w czerwcu odbędzie się II odsłona programu CRIMILAW, w Polsce kierowanego do radców prawnych, którego tematyka obejmuje europejskie prawo i postępowanie karne. Druga sesja odbędzie się w formie dwóch modułów online w terminie 7-18.06.2021 r. Do udziału w programie zaprasza