Wystąpienie prezesa KRRP

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych skierował w dniu 10 kwietnia br. do ministra sprawiedliwości, a także Ministrów Finansów oraz Pracy i Polityki Społecznej jednobrzmiącej treści wystąpienia, w których prezentuje stanowisko samorządu co do przebiegu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej informacji prawnej i edukacji prawnej. W ramach konsultacji społecznych na początku stycznia

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 31 marca br. Prezes KRRP spotkał się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzym Kozdroniem. Dariusz Sałajewski poinformował ministra o opinii samorządu wobec projektowanych rozporządzeń wykonawczych jakie minister sprawiedliwości ma wydać wraz z wejściem w życie z dniem 1 lipca br. nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Nowela ta obejmująca m.in. zmianę w ustawie o

Webinarium „Rola radcy prawnego w mediacji”

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza na webinarium „Rola radcy prawnego w mediacji”. Transmisja w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00 na stronie www.cmg.kirp.pl W trakcie webinarium będzie istniała możliwość zadawania pytań. Webinarium poprowadzi dr Ewa Gmurzyńska – radca prawny, mediatorka, dr nauk prawnych na WPiA UW, autorka książek: „Mediacje