Nabór do międzynarodowego programu edukacyjnego – dwudniowe seminaria Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu

Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na ostatnie seminarium w terminie 1-2 kwietnia 2020 r. – dostępne są 2 miejsca dla radczyń lub radców prawnych (zgłoszenia do niedzieli 2 lutego 2020 r. godz. 24.00) Rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały wybrane do udziału we wcześniejszych seminariach zostaną wzięte pod uwagę podczas

Inauguracja I roku aplikacji radcowskiej 2020

Podczas ceremonii, która odbyła się 16 stycznia w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Prezes KRRP Maciej Bobrowicz uhonorował aplikantów radcowskich, którzy zdobyli największą liczbę punktów na egzaminie wstępnym. W uroczystości oprócz wyróżnionych aplikantów, członków Prezydium KRRP, Dziekanów okręgowych izb udział wzięli zaproszeni goście: zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska oraz dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości Iwona Kujawa.