Działania KIRP na rzecz edukacji prawnej

Działania KIRP na rzecz edukacji prawnej

Przypadający dziś, 15 marca, Dzień Edukacji Prawnej to okazja, by przypomnieć działania Krajowej Izby Radców Prawnych promujące wiedzę prawną, zwłaszcza prowadzone od kilku lat zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które przybliżają im pracę radcy prawnego. We wtorek 15 marca obchodzimy już po raz piąty Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, a

Pożegnanie

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Radcy Prawnego Dariusza Sałajewskiego Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji w latach 2013–2016 zaangażowanego w budowanie i rozwój samorządu radców prawnych od początku jego istnienia, zarówno na szczeblu krajowym, jak i okręgowym, pełniącego wiele funkcji samorządowych, w tym m.in. Wiceprezesa KRRP VII i VIII kadencji

Zaproszenie do współpracy w ramach Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Zaproszenie do współpracy w ramach Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Zapraszamy prawników ze wszystkich samorządów prawniczych oraz innych organizacji do współpracy w grupach wolontariuszek i wolontariuszy wspierających punkty informacji prawnej współpracujące z Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dedykowanym osobom pokrzywdzonym działaniami wojennymi w Ukrainie. Ponadto zachęcamy do zgłaszania punktów pomocy prawnej w poszczególnych miejscowościach na terenie całej Polski, które zostałyby włączone do bazy punktów koordynowanych przez Centrum. Pozwoli to zbudować mapę pomocy prawnej w Polsce.