Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 25 listopada 2021 r. dotyczące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie o sygnaturze K 6/21

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 25 listopada 2021 r. dotyczące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie o sygnaturze K 6/21

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża przekonanie, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego („TK”) z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie o sygnaturze K 6/21 zmierza do zniesienia gwarantowanej Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. („EKPC”)  ochrony praw indywidualnych i odebrania obywatelom możliwości ubiegania się o skuteczną ochronę ich praw przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu („ETPCz”). Wydanie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie

Dzień Otwarty Komorników Sądowych – 25 listopada 2021 r.

Dzień Otwarty Komorników Sądowych – 25 listopada 2021 r.

Tegoroczny dzień otwarty organizowany przez Krajową Radę Komorniczą 25 listopada obchodzony jest pod hasłem „Masz Wiadomość”. Ma on na celu podniesienie świadomości społeczeństwa, jak ważne jest odbieranie korespondencji z sądów, urzędów i od komorników sądowych. Dzień otwarty jest cyklicznym wydarzeniem, podczas którego komornicy co roku zwracają uwagę na ważne bieżące społecznie tematy. W spotkaniu wziął udział Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP, który podkreślał: „Jeżeli nie mamy świadomości,

II Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych – 3–4 grudnia 2021 r.

II Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych – 3–4 grudnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w II Międzynarodowym Forum Kancelarii Prawnych, które organizowane jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu. Spotkanie odbędzie się w dniach 3–4 grudnia w formie hybrydowej – online oraz stacjonarnie we Wrocławiu. Radcy prawni, którzy wezmą udział w forum otrzymają pięć punktów szkoleniowych za udział w pierwszym dniu wydarzenia oraz po dwa punkty za każdy warsztat, który odbędzie

Wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotował dostosowany do nowego brzmienia przepisów wzór, ustalony na podstawie art. 50 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.), stanowiący wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W imieniu prof. dr. hab. Rafała Stankiewicza, Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców