Inauguracja I roku aplikacji radcowskiej 2020

Podczas ceremonii, która odbyła się 16 stycznia w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Prezes KRRP Maciej Bobrowicz uhonorował aplikantów radcowskich, którzy zdobyli największą liczbę punktów na egzaminie wstępnym. W uroczystości oprócz wyróżnionych aplikantów, członków Prezydium KRRP, Dziekanów okręgowych izb udział wzięli zaproszeni goście: zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska oraz dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości Iwona Kujawa.

50. posiedzenie Prezydium KRRP

W dniach 15-16 stycznia br. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbyło się 50. posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz. Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach: osobowych, dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych, zmiany składu komisji egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie, delegowania przedstawicieli do składu zespołu do przygotowywania

Przedstawiciele KRRP na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności

Maciej Bobrowicz – Prezes KRRP, oraz Rafał Stankiewicz – Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, wzięli udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności, który debatował nad projektem Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.