6 lipca obchodzimy nasze Święto – Dzień Radcy Prawnego

6 lipca obchodzimy nasze Święto – Dzień Radcy Prawnego

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, W tym wyjątkowym dla nas wszystkich dniu życzę wielu powodów do zawodowej satysfakcji, siły i inspiracji do wypełniania radcowskich obowiązków i radości z osiągania kolejnych celów. Mam również nadzieję, że dzięki działaniu Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Izb okręgowych będziecie mieli wiele okazji do rozwijania swoich kompetencji, utrwalania koleżeńskich relacji i budowania poczucia wspólnoty zawodowej. Pamiętajmy: radca prawny – to brzmi dumnie!

E-formularze KRS – kolejna ważna zmiana od 1 lipca 2021 r.

E-formularze KRS – kolejna ważna zmiana od 1 lipca 2021 r.

Od początku lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.). Wnioski o wpis/zmianę wpisu do KRS oraz wykreślenie będą składane wyłącznie w formie elektronicznej i będą musiały być opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym osoby reprezentującej daną jednostkę, czyli kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ePUAP lub profilem zaufanym. Zmiany mają być ułatwieniem dla firm oraz przyspieszyć proces rozpatrywania ich wniosków

Wspólny Apel przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego do Premiera RP

Wspólny Apel przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego do Premiera RP

Apel o wprowadzenie pilnych zmian do wybranych założeń „Polskiego Ładu” przedstawionych opinii publicznej wystosowali 2 lipca 2021 r. przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Polsce. Bezpośrednim adresatem apelu jest Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Dokument został wypracowany po ostatniej debacie zorganizowanej 30 czerwca w Warszawie, pt. “Polski Ład – wzrost opodatkowania pracy i działalności wykonywanej osobiście?”,  podczas której eksperci prawa podatkowego

Stanowisko Prezydium KRRP w sprawie Portalu Informacyjnego

Stanowisko Prezydium KRRP w sprawie Portalu Informacyjnego

Poniżej publikujemy treść Stanowiska Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wejścia w życie przepisów dotyczących nowych zasad dokonywania doręczeń pism sądowych profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych: Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2 lipca 2021 r.  w sprawie wejścia w życie przepisów dotyczących nowych zasad dokonywania doręczeń pism sądowych profesjonalnym