Relacja z konferencji „Prawne aspekty procesu leczniczego”

Relacja z konferencji „Prawne aspekty procesu leczniczego”

Informujemy, że w czwartek 14 listopada br. miała miejsce trzecia konferencja organizowana przez Komisję Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych. W tym roku przebiegała ona pod tytułem „Prawne aspekty procesu leczniczego” i odbyła się w gościnnych progach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wydarzenie kierowane było przede wszystkim do radczyń i radców prawnych, ale także przedstawicielek i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, aplikantek i aplikantów, studentów oraz wszystkich osób, które w sposób

Raport „Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych” dostępny dla każdego!

Zapraszamy do pobierania raportu pt. „Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych”, przygotowanego na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Strategia obejmuje zarówno analizę rynku usług prawnych, jak i rekomendacje dla indywidualnych kancelarii radców prawnych. Zapraszamy do lektury. Link do pobrania: Strategia dla radców prawnych Zachęcamy również do wysłuchania wypowiedzi prezesa KRRP Macieja Bobrowicza:

Zmiana w prawie własności przemysłowej – nowe uprawnienia radców prawnych

Dnia 16 października br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, która rozszerza uprawnienia radców prawnych o występowanie w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Do tej pory uprawnienia radców prawnych ograniczały się do występowania w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. W toku procesu legislacyjnego Ośrodek przedstawił