Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wsparcia działań zmierzających do przywrócenia praworządności w Polsce

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wsparcia działań zmierzających do przywrócenia praworządności w Polsce

Warszawa, 20.02.2024 r. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uznaje za konieczne i pożądane podejmowanie działań przez organy władzy publicznej, zmierzających do przywrócenia praworządności w Polsce. Weryfikacja wprowadzonych w ostatnich latach, a niezgodnych z Konstytucją RP, Europejską Konwencją Praw Człowieka i prawem unijnym zmian w polskim prawie jest warunkiem koniecznym

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Dziś, 20 lutego, obchodzimy Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Jest to moment, aby zastanowić się nad głębokimi nierównościami społecznymi, które dotykają naszego świata, i podjąć kroki w kierunku ich zmniejszenia. Sprawiedliwość społeczna jest fundamentem, na którym powinny opierać się nasze społeczeństwa, promując równość płci, prawa człowieka, zrównoważony rozwój i demokrację.