Komunikat Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP

W dniu dzisiejszym, tj. 9 kwietnia br. Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 330). Procedowany akt normatywny przewiduje m.in. możliwość realizacji usług pocztowych przy użyciu tzw. przesyłki hybrydowej – por. art. 15zzu1–15zzu9 pierwotnego tekstu ustawy. Zaproponowany przez rząd projekt takich regulacji spotkał się z naszymi licznymi zastrzeżeniami, dotyczącymi niejasności przepisów, niezapewnienia bezpieczeństwa korespondencji

Apel – “Technologia w walce z koronawirusem – 7 filarów zaufania”

Informujemy, że Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych poparła apel Fundacji Panoptykon zwracający uwagę na niebezpieczeństwa związane z nowymi regulacjami prawnymi będącymi wynikiem pandemii COVID-19. Regulacje te mogą powodować daleko idącą ingerencję w życie prywatne obywateli. W apelu zaznaczono, że “technologia może pomóc nam w walce z pandemią koronawirusa, ale wdrażanie w trybie przyspieszonym nowych rozwiązań technologicznych nie może stać się furtką do naruszeń praw i wolności

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 29 marca-3 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo, Stosownie do wcześniejszych deklaracji, poniżej przesyłam Państwu informację o działaniach podejmowanych przez nas w ostatnim tygodniu w kontekście sytuacji epidemii koronawirusa. Po pierwsze, monitorujemy bieżącą sytuację pozostając w kontakcie z organami administracji publicznej i proponując wielorakie rozwiązania umożliwiające wykonywanie zawodu radcy prawnego w obecnych czasach. Po drugie, przygotowaliśmy opracowanie adresowane do członków naszego samorządu. Zależy nam na udostępnianiu pełnej, rzetelnej informacji ułatwiającej poruszanie się naszym Koleżankom