Konferencja „Mediacja administracyjna”

Konferencja „Mediacja administracyjna”

„Mediacja administracyjna” to temat zorganizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, pod patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki, konferencji, jaka odbyła się 20 września 2018 r. Spotkanie w Katowicach adresowane do organów samorządu terytorialnego było pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce.

Ankieta Najwyższej Izby Kontroli na temat ustawy o CIT

Departament Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli przeprowadza w tym roku kontrolę „Agresywna optymalizacja podatkowa w zakresie CIT”, której celem jest m.in. sprawdzenie czy przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej prowadzone jest z poszanowaniem praw podatników. Ważnym elementem oceny będzie informacja uzyskana na ten temat m.in. od podmiotów, które zapewniają podatnikom obsługę prawną.

Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

Zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych, zmiany Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych, uzupełnienie składu osobowego Komisji Aplikacji i uchwała w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego i nazw samorządu radców prawnych na język angielski stanowiły przedmiot posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 21–22 września w Warszawie.