Unia Europejska zrobiła ważny krok w kierunku bardziej efektywnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w ramach sądownictwa unijnego

Unia Europejska zrobiła ważny krok w kierunku bardziej efektywnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w ramach sądownictwa unijnego

W dniu 7 grudnia 2023 przedstawiciele Rady i Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie reformy Statutu Trybunału Sprawiedliwości. Reforma umożliwi przeniesienie kompetencji do orzekania w trybie prejudycjalnym na Sąd Unii Europejskiej (Sąd UE) w określonych obszarach, podczas gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zachowa jurysdykcję w kwestiach zasadniczych, takich jak wykładnia Traktatów lub Karty Praw Podstawowych.

Premiera nowych szkoleń dla radców prawnych na platformie e-KIRP – 14 grudnia

Premiera nowych szkoleń dla radców prawnych na platformie e-KIRP – 14 grudnia

Komisja Doskonalenia Zawodowego KRRP zaprasza radców prawnych ze wszystkich Okręgowych Izb na cykl szkoleń z e-KIRP organizowanych w 2023 r. w każdy czwartek (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy). Premiera dwóch nowych szkoleń online odbędzie się 14 grudnia 2023 r.