Pismo Prezesa KRRP do Premiera Mateusza Morawieckiego

W imieniu największego samorządu prawniczego w Polsce, grupującego blisko 50 tysięcy radców prawnych i aplikantów radcowskich, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o spowodowanie uwzględnienia w pracach nad pakietem pomocowym dla średnich i małych przedsiębiorców osób wykonujących zawód radcy prawnego oraz będących aplikantami radcowskimi. Członkowie samorządu radców prawnych, prowadzący działalność gospodarczą w ramach kancelarii prawnych wykonują zawód zaufania publicznego. Są oni przedsiębiorcami ponoszącymi określone zobowiązania publiczno-prawne. Obecny stan zagrożenia epidemicznego

Stanowisko Prezydium KRRP z 16 marca 2020 r. dotyczące konieczności dokonania pilnych zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz bezpieczeństwo funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, zwraca się do organów ustawodawczych oraz organów wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie w trybie pilnym zmian ustawowych pozwalających na zachowanie ładu w działalności wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności zmian dotyczących obrońców i pełnomocników profesjonalnych reprezentujących klientów, a pozwalających zachować porządek prawny i pełne bezpieczeństwo prawne obywateli Rzeczypospolitej, w warunkach obowiązywania stanu zagrożenia

Apel Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych do wszystkich członków samorządu radcowskiego

Testem dla nas wszystkich są sytuacje trudne, nadzwyczajne. W takich się teraz znajdujemy.  Samorząd jest powołany po to, by pomagać i otaczać opieką swoich członków. W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie powstała wspaniała inicjatywa, w  ramach której aplikanci i młodzi radcowie prawni pomagają radcom seniorom. Pomagają im w codziennych zakupach, życiowych sprawunkach. Tak, by mieli oni jak najmniejszy kontakt z potencjalnymi źródłami epidemii. Chciałbym wszystkich serdecznie

Aplikacje umożliwiające komunikowanie się na odległość

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa przesyłamy celem udostępnienia radcom prawnym krótki przewodnik (link poniżej) po nowoczesnych ogólnodostępnych aplikacjach umożliwiających komunikowanie na odległość. https://kirp.pl/wp-content/uploads/2020/03/poradnik-komunikacja-na-odleglosc-4.pdf Michał Korwek Wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych