Wiedza, dialog, synergia działań, komunikacja i kreatywność – dwudniowe stacjonarne spotkanie komisji stałych KRRP

Wiedza, dialog, synergia działań, komunikacja i kreatywność – dwudniowe stacjonarne spotkanie komisji stałych KRRP

Pierwsze w XI kadencji wspólne stacjonarne spotkanie komisji KRRP odbyło się w Warszawie w dniach 3-4 września 2021 r.  Członkowie ośmiu komisji stałych KRRP z całej Polski wzięli udział w warsztatach merytorycznych i posiedzeniach. Obrady rozpoczęły się od oficjalnego otwarcia z udziałem Prezesa KRRP oraz członków Prezydium KRRP. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik omówił zadania, cele oraz wyzwania jakie stoją przed każdą komisją. Podkreślił znaczenie i wartość prowadzonych

Pomoc prawna dla uchodźców / szkolenie nt. udzielania pomocy prawnej z zakresu prawa migracyjno-azylowego

Pomoc prawna dla uchodźców / szkolenie nt. udzielania pomocy prawnej z zakresu prawa migracyjno-azylowego

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, W związku z kryzysem afgańskim i mającymi miejsce oraz spodziewanymi w najbliższej przyszłości wydarzeniami, które mogą powodować konieczność udzielania pomocy prawnej dla uchodźców z tego kraju, informujemy, że Komisja Zagraniczna i Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza na szkolenie nt. udzielania pomocy prawnej z zakresu prawa migracyjno-azylowego, które odbędzie się dnia 9.09.2021 r. w godzinach 18:00-20:00. Szkolenie poprowadzi dla nas radca prawny Adam Chmura

Dwa nowe webinaria dla radców prawnych

Dwa nowe webinaria dla radców prawnych

Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty w praktyce i w orzecznictwie a także kwalifikacja podmiotowa wykonawców w praktyce i w orzecznictwie to tematyka dwóch nowych webinariów, na które zapraszamy radców prawnych we wrześniu i w październiku 2021. Prezentowane szkolenia zostały przygotowane w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną nie tylko nowe regulacje, ale też aspekty praktyczne poszczególnych regulacji,

Spotkanie Prezydium KRRP z Dziekanami Rad OIRP

Spotkanie Prezydium KRRP z Dziekanami Rad OIRP

Dnia 26 sierpnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Prezydium KRRP z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych. Spotkanie zorganizowano w formule on-line. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik omówił bieżące zagadnienia wymagające ścisłej współpracy władz na szczeblu krajowym z władzami izb okręgowych, zaznaczył potrzebę współdziałania każdej z Izb Okręgowych z Krajową Radą Radców Prawną na wybranych płaszczyznach. W pierwszej kolejności skierował uwagę obecnych na obszar