Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie proponowanych zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie Najwyższym

Wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania sądownictwa i sędziów muszą być przeprowadzane w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów zapisana jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi istotę demokratycznego państwa prawnego. Każdy z nas radców prawnych – powinien stanąć w obronie tych zasad –

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych apeluje do wszystkich organów władzy publicznej o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego. Działania te w szczególności powinny mieć na celu respektowanie zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej wynikających z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa Unii Europejskiej.